28 mei 2018 - Hot topics in de forensische behandelpraktijk

Terug naar overzicht

Categorie: Congressen en evenementen

Gepubliceerd op 12-02-2018

Tijdens het symposium ‘Hot topics in de forensische behandelpraktijk’ op 28 mei 2018 in de Colour Kitchen in Utrecht geven verschillende professionals een presentatie en gaan in gesprek over actuele onderwerpen binnen de forensische zorg. Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld: het belang van het leefklimaat binnen instellingen, hoe kom je van een landelijk zorgprogramma naar een lokaal zorgpad, de werkzame mechanismen van sociotherapie, het belang van vaktherapie en de aansluiting tussen de forensische en reguliere GGZ.

Daarnaast zullen de zorgprogramma’s van het EFP nader worden belicht, waarbij aandacht is voor het gebruik van de zorgprogramma’s in de praktijk en kan men meepraten over verbeteringen aan de zorgprogramma’s.

Tijdens dit symposium zijn er ook een aantal sprekers van De Forenische Zorgspecialisten aanwezig.
Martijn Helmerhorst (Van der Hoeven Kliniek) vertelt samen met Peter Braun (Pompestichting) en Catharina van der Pal (GGZ NHN) hoe de zorgprogramma’s gebruikt worden binnen hun instellingen; wat werkt en welke ontwikkelingen zij zien.

Vivienne de Vogel vertelt over Aansluiting forensische en reguliere GGZ: Over knellende kaders, koudwatervrees. Het onderwerp continuïteit in de keten staat sterk in de belangstelling en er zijn reeds vele (beleids)stukken met aanbevelingen geschreven. Wat betekent dit nu concreet voor professionals in de dagelijkse praktijk? In deze presentatie zal Vivienne de Vogel de belangrijkste knelpunten bespreken rondom de aansluiting forensische zorg en reguliere GGZ. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk zal één en ander concreet worden gemaakt. Tevens zal zij een vijftal verbeterroutes aandragen waardoor continuïteit in de keten bevorderd kan worden.

Meer informatie en het programma?

Terug naar overzicht