Jubileum bij de Van der Hoeven Kliniek: tien jaar locatie Oudlaan

Terug naar overzicht

Categorie: Congressen en evenementen

Gepubliceerd op 20-05-2019

Op donderdag 12 april is het tienjarige jubileum van de locatie Oudlaan van de Van der Hoeven Kliniek gevierd. De locatie bestaat uit de Kliniek Intensieve Behandeling (KIB) - voor patiënten met een civielrechtelijke maatregel zoals een rechterlijke machtiging (RM) - en drie longcare-afdelingen voor tbs. Het was een gevarieerde middag die werd gepresenteerd door stand-up comedian Jeroen Pater met interviews, presentaties en workshops voor een groep externe relaties van ongeveer vijftig mensen. Ook werd die dag de nieuwe gebouwnaam van de locatie officieel in gebruik genomen: de Wierde. Thema van het feest was 'Tien jaar hernieuwd perspectief.' Voor dit thema was gekozen omdat deze locatie kansen biedt aan mensen die vaak in andere instellingen zijn vastgelopen in hun behandeling.

Locatiemanager Marian Janssen was de eerste spreker. Zij herinnerde zich dat het gebouw in december 2008 werd geopend. Er waren toen nog maar een paar patiënten, maar al snel groeide dat aantal uit naar ongeveer 50. De locatie bood plaats aan longstay tbs’ers en mensen met een rechterlijke machtiging. Het idee om naast tbs’ers ook patiënten met een civielrechtelijke titel op te nemen zoals een RM, kwam van de voormalige directeur van de Van der Hoeven Kliniek, Henri Wiertsema. Hij wilde graag inspelen op de ontwikkeling van de patiënten in de GGZ. Deze patiënten waren steeds moeilijker te behandelen en zorgde voor veel agressieve incidenten. Zij waren juist meer gebaat bij een duidelijk begrenzende bejegening. Vervolgens heeft het gebouw verschillende doelgroepen onderdak geboden. Tot de locatie nu met drie afdelingen RM-patiënten en drie afdelingen longcare tbs’ers volgens Marian Janssen ‘in evenwicht’ is. ‘Op papier zou je het niet bedenken maar in praktijk kunnen deze twee groepen heel goed met elkaar overweg,’ vertelde ze. Daarna interviewde Jeroen Pater verschillende patiënten en medewerkers van de kliniek, zoals Bob van der Laan, hoofd behandeling van de Kliniek Intensieve Behandeling (KIB) en Marijke Louppen, hoofd behandeling van een longcare afdeling. Op de vraag wat deze locatie voor hen betekende, antwoordde een patiënt: ‘Een nieuwe kans.’ ‘Mijn laatste kans,’ vulde een ander aan.

Later op de middag waren er workshops om de bezoekers kennis te laten maken met de behandelmogelijkheden van de locatie. Zo was er een workshop over verschillende therapieën zoals ‘het positief levensplan’ en de psychomotorische therapie. Ook was er bijvoorbeeld een workshop over Rots en Water een programma dat gericht is op agressiebeheersing en een workshop over ForFACT, een speciaal team dat erop gericht is om patiënten die transmuraal gaan wonen zo goed mogelijk te ondersteunen. Bij alle workshops gaven zowel behandelaars als patiënten een toelichting.

Aan het eind van de middag gaf Jan Berndsen een lezing. Hij is bestuurder van Lister, een organisatie in Utrecht waar de Wierde veel mee samenwerkt, die huisvesting en begeleiding biedt aan mensen met een psychische kwetsbaarheid of verslaving. Hij schatte in dat er in de loop der jaren minstens honderd patiënten van de Van der Hoeven Kliniek bij Lister onderdak hadden gekregen. Ook gaf hij de kliniek een groot compliment: ‘Ik heb veel gezien, en ook voor mijn werk veel gereisd binnen Europa maar nergens zag ik forensische zorg die zo humaan is als hier.’

Tot slot werden er goodie-bags uitgedeeld die door medewerkers en patiënten zelf waren gemaakt en werd bij de alcoholvrije borrel teruggekeken op een geslaagde middag.

Terug naar overzicht