Kort geding tegen ministerie Justitie en Veiligheid over aanbesteding Overige Forensische Zorg

Terug naar overzicht

Categorie: De Forensische Zorgspecialisten

Gepubliceerd op 22-11-2019

De Waag en Van der Hoeven Kliniek starten een kort geding tegen het ministerie van Justitie en Veiligheid over de aanbesteding Overige Forensische Zorg (OFZ). Wij maken ons grote zorgen over de aangekondigde tarieven die vallen onder de OFZ. In de voorgenomen aanbesteding gaat polikliniek de Waag er bijna 7% op achteruit. En voor de Van der Hoeven Kliniek gaat het om een tariefdaling van ruim 6%. Dit staat nog los van nog de voorgenomen loonstijging van 3,8% van de nieuwe cao voor komend jaar. Dat betekent dat het leveren van een goede kwalitatieve behandeling aan onze cliënten en patiënten in gevaar komt.

Grote gevolgen voor forensische zorg
De afgelopen maanden zijn de Waag en de Van der Hoeven Kliniek druk bezig geweest met de nieuwe inschrijving voor forensische zorg waarin is vastgelegd tegen welke tarieven wij zorg mogen leveren die betaald wordt door het ministerie. Maar deze tarieven zijn absoluut niet kostendekkend.

De impact van de nieuwe tarieven is groot. Bij de Waag betreft het een kwart van de behandelingen en ruim 2.200 cliënten. Bij de Van der Hoeven Kliniek gaat het om onze afdeling voor zedendelinquenten met een andere titel dan tbs; een zeer succesvolle behandeling waar op dit moment een wachtlijst voor is en die op verzoek van het ministerie nog maar kort geleden gestart is.

Zeker wat de Waag betreft vragen wij ons sterk af of wij onder deze voorwaarden onze zorg komend jaar kunnen garanderen. De afgelopen weken hebben wij achter de schermen geprobeerd om de tariefsverlagingen te voorkomen. Dit heeft niet tot enig resultaat geleid. Daarom hebben we er nu voor gekozen om een kort geding aan te spannen tegen het ministerie.

Samen optrekken
Dit doen wij niet alleen. In het kort geding waarin we de genoemde tariefverlaging proberen te voorkomen staan we niet alleen. Ook Fivoor en Inforsa stappen naar de rechter. Het kan goed zijn dat zich nog meer partijen bij ons aansluiten.

Terug naar overzicht