Cliënttevredenheidsonderzoek 2019: ‘Cliënten geven de Waag een cijfer van 8,4’

Terug naar overzicht

Categorie: De Waag

Gepubliceerd op 05-12-2019

De afdeling onderzoek van de Waag heeft in het najaar van 2019 een cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. ‘Tot 2016 lieten wij een dergelijk onderzoek door een bureau uitvoeren. Sindsdien sturen wij onze cliënten jaarlijks een lijst met vragen over de behandeling,’ vertelt Joan van Horn, hoofd van de onderzoeksafdeling van de Waag. ‘Onlangs hebben we deze lijsten geanalyseerd. Elk jaar zijn er ongeveer 110 cliënten die meedoen. Deze groep geeft de behandeling van de Waag het rapportcijfer van een 8,4 op een schaal van 10 punten. Een kleine stijging ten opzichte van ons voorlaatste cliënttevredenheidsonderzoek in 2016, want toen kreeg de Waag een 8,1.

‘We doen het dus goed, ’vervolgt Van Horn,  ‘ook vergeleken met de clienttevredenheid in andere zorginstellingen , die rond een 8 ligt. Onze cliënten zijn het meest tevreden over hun bejegening. Het minst tevreden zijn ze met de informatievoorziening over de mogelijkheden voor zelfhulp en patiëntenverenigingen. Gelukkig hebben we het afgelopen jaar een cliëntpanel ingesteld dat daar verbetering in zal brengen. Er waren nog een paar andere opmerkelijke bevindingen. Zo ontdekten we dat vrouwen over het algemeen positiever zijn over hun bejegening dan mannen. Ook zagen we dat mensen met een slechtere gezondheid over het algemeen de behandeling lager waarderen dan mensen met een goede gezondheid.’

De onderzoeker vertelt dat voor de duiding van deze conclusies meer informatie nodig is. ‘Voor toekomstige tevredenheidsonderzoeken zullen we waarschijnlijk extra vragen aan de vragenlijst toevoegen. Daarnaast willen we graag meer cliënten betrekken bij het onderzoek. Het responspercentage van ongeveer 110 cliënten per jaar is erg laag als je weet dat er jaarlijks ongeveer 8000 mensen in behandeling zijn bij de Waag. We gaan dus moeite doen om meer van cliënten over te halen om mee te doen. We willen graag een representatief onderzoek. Uiteraard willen we dat om onze zorg te verbeteren.’

Meer informatie over het cliënttevredenheidonderzoek? Klik hier om het nieuwsbulletin van de afdeling onderzoek te lezen

Terug naar overzicht