'Het is belangrijk dat huisartsen zich bewuster worden van kindermishandeling, om het beter te kunnen signaleren’

Terug naar overzicht

Categorie: Forensische Polikliniek Kindermishandeling

Gepubliceerd op 26-09-2016

Op uitnodiging van een aantal huisartsen hield Sandra Nootenboom, forensisch verpleegkundige van de FPKM, een voorlichtingsavond in Houten voor een groep van ongeveer vijftig huisartsen. Koen aan de Stegge, een van de initiatiefnemers van de lezing, vertelt meer over die avond. Hij zegt: ‘Behalve huisarts ben ik ook medisch manager van de huisartsenpost in Houten. Huisartsen krijgen vaak kinderen te zien, maar missen signalen van kindermishandeling. Om het bewustzijn van de huisartsen te vergroten op dit gebied, hebben we Sandra Nootenboom van de Forensische Polikliniek Kindermishandeling benaderd.

Zij heeft haar expertise met ons gedeeld en een aantal casussen met ons besproken. Ook legde ze uit wat wij als huisartsen aan de FPKM hebben en dat wij rechtstreeks naar de FPKM mogen verwijzen. Dat was echt een eyeopener want bijna niemand wist dat. Door de casussen van Sandra drong het nog meer tot ons door dat wij alert moeten zijn op kleine signalen; achter een klein blauw plekje kan een heel dramatisch verhaal schuilen.’

‘Leerzaam,’ noemt Koen aan de Stegge de voorlichting. Hij is ervan overtuigd dat de aanwezige huisartsen sindsdien bewuster zijn geworden. ‘Na de voorlichting is drie tot vier keer meer dan gewoonlijk door een collega een vermoeden van kindermishandeling gemeld op de huisartsenpost.’

Toch zijn er nog geen kinderen verwezen naar de FPKM. Koen aan de Stegge denkt dat die drempelerg hoog is voor een huisarts. ‘Dat zit ‘m toch in dat woord “forensisch”. Dat impliceert een verdenking en het mogelijk inschakelen van de politie of justitie. De meeste kinderen komen op de huisartsenpost omdat ze ziek zijn of een verwonding hebben, waarna er eventueel een vermoeden van kindermishandling ontstaat. Het vraagt veel van de gespreksvaardigheden van de huisarts om binnen de beperkte tijd die er is op een spoedpost, het kind en de ouders te verwijzen naar een forensische polikliniek voor kindermishandeling. Die boodschap is lastig te verkopen aan ouders. Als er een verdacht letsel is of als ouders zelf over kindermishandeling beginnen, dan is het natuurlijk een ander verhaal. Dan zal ik zeker overwegen om de FPKM in te schakelen. Wat mij aanspreekt is dat de FPKM een mobiel team heeft dat op locatie kan werken. Het is toch prettiger als mensen op een huisartsenpost zelf geholpen kunnen worden in plaats van op een polikliniek. Dat is minder ingrijpend en laagdrempeliger voor de betrokkenen.’

‘Terugkijkend op de voorlichting van Sandra Nootenboom kan ik zeggen dat de kennis van een forensisch verpleegkundige heel waardevol is geweest. Het is belangrijk dat huisartsen hun bewustzijn over kindermishandeling vergroten.’

Terug naar overzicht