Nieuws


Contact


De Forensische Zorgspecialisten is graag bereid om tekst en uitleg te geven over onderwerpen op het gebied van forensische psychiatrie. Als journalisten vragen hebben of geïnteresseerd zijn in een interview kunnen zij contact opnemen met een van de persvoorlichters.

Voor vragen over de Waag, de Forensische Polikliniek Kindermishandeling of de Van der Hoeven Kliniek kunnen journalisten ook bij hen terecht.

Veelgestelde vragen


Persvoorlichters:
Sandra Eigeman:  030-2758215
Corinne Derksen: 030-2758255

 • Jubileum 5 jaar De Voorde

  17-04-2015
  De Voorde bevindt zich in een groene omgeving bij Amersfoort en is aanvankelijk opgezet voor de doorstroom van de patiënten met psychiatrische en meestal psychotische problematiek vanuit de Van der Hoeven Kliniek in Utrecht. Dit leidde ruim twaalf jaar geleden tot de samenwerking met GGZ-instelling Symfora groep, locatie Zon & Schild. Inmiddels is de locatie Zon & Schild onderdeel van GGz-Centraal. Van een kleine afdeling groeide De Voorde naar een zelfstandige kliniek met een capaciteit van 70 bedden.
  Lees verder
 • Sander van Arum spreekt tijdens bijeenkomst 'Jeugdggz in het jeugdstelsel'

  01-04-2015
  Op 23 april vindt in de Observant in Amersfoort de bijeenkomst Jeugdggz in het jeugdstelsel plaats met als onderwerp 'De transitie achter de rug en nu transformeren'.
  Lees verder
 • KIB Nederland symposium uitgesteld

  24-03-2015
  Voor het symposium ‘Weer op de rails’, georganiseerd door KIB Nederland, zijn tot op heden onvoldoende aanmeldingen.
  Lees verder
 • FPC2landen sluit per 31 maart haar deuren

  05-03-2015
  Als gevolg van een snelle afname van het aantal patiënten met een tbs-maatregel in Nederland sluit FPC 2landen per 31 maart haar deuren. De afgelopen jaren is het aantal tbs-opleggingen afgenomen, terwijl tegelijkertijd de uitstroom van patiënten uit tbs-klinieken steeg. Dat heeft ertoe geleid dat de staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie in 2013 heeft besloten om twee tbs-instellingen te sluiten, waaronder het in Utrecht gevestigde forensisch psychiatrisch centrum (FPC) 2landen. Patiënten en medewerkers van de kliniek zijn al in maart 2013 over de komende sluiting geïnformeerd. Vanaf die tijd zijn medewerkers geholpen bij het vinden van een baan elders en is een goed sociaal plan opgesteld. Voor de patiënten is een passende behandeling in een andere tbs-klinieken gezocht. Tot 1 april 2015 draagt FPC 2landen de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de tbs-maatregel voor de laatste patiënten over aan andere FPC’s waaronder de Kijvelanden en de Van der Hoeven Kliniek.
  Lees verder
 • Sander van Arum spreekt op symposium 'Ieder kind veilig'

  23-02-2015
  Op 26 februari vindt in de Balie in Amsterdam het symposium 'ieder kind veilig' plaats. Het symposium wordt georganiseerd door de Jeugdbescherming Akademie van Jeugdbescherming Regio Amsterdam. Tijdens dit symposium spreekt Sander van Arum, Hoofd Behandelzaken bij de Waag,
  Lees verder
 • 'Verpleekundige kan meer doen dan opvang slachtoffer geweld'

  18-02-2015
  De eerste handelingen van verpleegkundigen die in aanraking komen met slachtoffers van geweld kunnen bepalend zijn. Daar zijn zorgprofessionals zich niet altijd van bewust. Daardoor gaat er nogal eens nuttig (bewijs)materiaal verloren.
  Lees verder
 • Interview Lonneke van Duurling Reformatorisch Dagblad

  06-02-2015
  Lonneke van Duurling, forensisch arts voor kinderen en directeur van de FPKM, is geinterviewd door het Reformatorisch Dagblad over het onderwerp Schudden van baby's.
  Lees verder
 • KIB symposium 30 maart - Weer op de rails

  30-01-2015
  Op 30 maart organiseert KIB Nederland een symposium over het voorkomen en omgaan met complexe situaties waar cliënten, naasten en hulpverleners dreigen vast te lopen vanwege ernstige gedragsproblematiek. Verschillende sprekers en inleiders van workshopsessies vertellen over nieuwe behandelmethoden en begeleidingsmethodieken die worden toegepast door de zes Klinieken voor Intensieve Behandeling (KIB) om cliënten meer grip te laten krijgen op hun eigen leven.
  Lees verder
 • Nieuwsbrief FPKM

  28-01-2015
  Om verwijzers en professionals op de hoogte te houden van de ontwikkelingen bij de Forensische Polikliniek Kindermishandeling (onderdeel van De Forensische Zorgspecialisten) verschijnt er een paar keer per jaar een digitale nieuwsbrief.
  Lees verder
 • Lonneke van Duurling spreekt bij Centrum Seksueel Geweld

  28-01-2015
  In het voorjaar van 2015 wordt het Centrum Seksueel Geweld (CSG) Twente geopend. In het CSG krijgen mensen die (acuut) seksueel geweld hebben meegemaakt medische, psychologische en forensische hulp. Experts van verschillende disciplines werken samen om overlap en gaten in de zorg te voorkomen.
  Lees verder
 
De Forensische Zorgspecialisten

De Forensische Zorgspecialisten biedt menselijke oplossingen voor een veiliger samenleving. Hiervoor leveren we een breed palet aan kennis en diensten in de forensische zorg. We respecteren ieders eigen unieke geschiedenis en geloven in menselijke groei. Van daaruit werken we aan een maatschappij waar iedereen zich goed en veilig voelt.

Iedere website is verplicht te informeren over het gebruik van cookies. Deze website maakt uitsluitend gebruik van cookies voor webstatistieken.


De Forensische Zorgspecialisten
Willem Dreeslaan 2
3515 GB Utrecht
Postbus 174
3500 AD Utrecht
Tel: +31 (0)30 - 275 82 75
Fax: +31 (0)30 - 275 82 00
ln.netsilaicepsgrozehcsisnerofedMAPS@ofni