Nieuws


Contact


De Forensische Zorgspecialisten is graag bereid om tekst en uitleg te geven over onderwerpen op het gebied van forensische psychiatrie. Als journalisten vragen hebben of geïnteresseerd zijn in een interview kunnen zij contact opnemen met een van de persvoorlichters.

Voor vragen over de Waag, de Forensische Polikliniek Kindermishandeling of de Van der Hoeven Kliniek kunnen journalisten ook bij hen terecht.

Veelgestelde vragen


Persvoorlichters:
Sandra Eigeman:  030-2758215
Corinne Derksen: 030-2758255

 • Multi Systeem Therapie meest effectieve behandeling bij zeer lastige puber

  20-11-2015
  Wetenschappelijk bewezen is dat de resultaten van MST (Multi Systeem Therapie), op de korte en lange termijn, beter zijn dan de resultaten van andere behandelingen voor jongeren met ernstige gedragsproblemen. Reden temeer voor het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) om de interventie op het daartoe hoogste niveau, 'effectief volgens sterke aanwijzingen' op te nemen in haar databank. MST is de enige behandeling voor deze doelgroep in deze hoogste categorie.
  Lees verder
 • Prinses Beatrix opent Multidisciplinair Centrum Kindermishandeling Kennemerland

  19-11-2015
  Met het zetten van de gouden bouwsteen in een muur, opende Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix woensdagochtend 18 november in Hoofddorp het Multidisciplinair Centrum Kindermishandeling Kennemerland (MDCK). Vervolgens braken medewerkers van het MDCK door de muur naar buiten. De bouwstenen met wensen en ambities van alle genodigden, staan symbool voor alle organisaties die het centrum hebben opgebouwd om kindermishandeling te doorbreken. Om samen aan kinderen én hun gezin de hulp te geven die nodig is.
  Lees verder
 • Nieuwsbrief Onderzoeksafdeling - 6 november 2015 - editie 1

  13-11-2015
  Vanuit afdeling onderzoek van De Forensische Zorgspecialisten is een digitale nieuwsbrief uitgebracht. Met deze digitale brief worden verwijzers van De Forensische Zorgspecialisten geinformeerd over onze activiteiten.
  Lees verder
 • Nieuwsbrief FPKM - november 2015 - Documentaire 'Pijnlijk bewijs'

  11-11-2015
  Een paar keer per jaar verschijnt er vanuit de Forensische Polikliniek Kindermishandeling een digitale nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief is bedoeld om verwijzers en professionals op de hoogte te houden van de diensten en ontwikkelingen bij de Forensische Polikliniek Kindermishandeling.
  Lees verder
 • Een traditie van onderzoek naar risicotaxatie

  06-11-2015
  De Van der Hoeven Kliniek bestaat dit jaar 60 jaar. Om dit te vieren vond op donderdag 5 november in Tivoli-Vredenburg een middagsymposium plaats voor onze relaties. In deze nieuwsbrief informeren wij u graag over belangwekkend onderzoek dat vanuit de Van der Hoeven Kliniek heeft plaatsgevonden. Risicotaxatie is al vijftien jaar hét speerpunt van de afdeling onderzoek van de Forensische Zorgspecialisten, waartoe de Van der Hoeven Kliniek en De Waag behoren. Onze doelstelling is om de meest accurate methoden te vinden voor identificatie van de belangrijkste risico- en beschermende factoren en de inschatting van het recidiverisico. Zo hebben we verschillende risicotaxatie-instrumenten naar Nederland gehaald, vertaald en uitgebreid getest. Waar het nodig was, hebben we nieuwe instrumenten ontwikkeld. Deze worden inmiddels zowel nationaal als internationaal breed ingezet binnen de forensische zorg. Dynamische en doelgroepspecifieke risicotaxatie is essentieel voor accuraat risicomanagement en effectieve behandeling.
  Lees verder
 • Recidive monitoren

  06-11-2015
  Ingegeven en gevoed door mediaberichtgeving over tbs patiënten die zeer ernstige delicten plegen, leeft in de maatschappij een grote angst dat het merendeel van de tbs’ers opnieuw de fout in gaan. Cijfers laten echter een ander beeld zien, een genuanceerd beeld waarin vergeleken met ex-gedetineerden een relatief kleine groep tbs’ers terugvalt (Bregman & Wartna, 2011; Keune & Van Binsbergen, 2012; Wartna e.a., 2012). Echter, elke recidive is er één te veel, en als FPC hebben wij de taak om te leren van dat wat fout gaat zodat wij onze behandeling kunnen verbeteren om het percentage recidivisten verder terug te dringen. Om invulling te geven aan onze bij wet geregelde publieke taak als FPC om de kans op recidive (verder) terug te dringen en verantwoording af te leggen over onze behandelresultaten, wordt sinds 2006 in de Hoeven Outcome Monitor (HOM) recidive kwantitatief en kwalitatief gemonitord om de behandeling te evalueren en te verbeteren op basis van de behandelresultaten (Keune, De Vogel & Van Marle, in press).
  Lees verder
 • Aandacht voor genderverschillen

  06-11-2015
  Vrouwen vormen een minderheid van de forensisch psychiatrische populatie en vrijwel alle gebruikte instrumenten en behandelmethoden in de forensische zorg zijn ontwikkeld en onderzocht voor mannen. In 2012 is daarom een onderzoek gestart naar genderverschillen in de forensische psychiatrie. Meerdere forensische instellingen in Nederland en België werken hierin samen om de populatie vrouwelijke psychiatrische patiënten duidelijk in beeld te krijgen en te onderzoeken wat de belangrijkste verschillen zijn tussen vrouwelijke en mannelijke patiënten.
  Lees verder
 • Aandacht voor zedendelinquenten

  06-11-2015
  De behandeling van zedendelinquenten is van oudsher een specialisme van DFZS. Ook op de afdeling onderzoek wordt uitgebreid aandacht besteed aan deze bijzondere doelgroep. Een veelzijdige benadering wordt gehanteerd in het onderzoek naar zedendelinquenten in zowel klinische als poliklinische behandeling.
  Lees verder
 • Van der Hoeven Kliniek viert 60-jarig bestaan op met symposium

  01-10-2015
  De Van der Hoeven Kliniek bestaat dit jaar 60 jaar. Om dit te vieren organiseren wij voor onze relaties op donderdag 5 november in Tivoli-Vredenburg, Utrecht een middagsymposium met als thema ‘Verleiding’.
  Lees verder
 • Vivienne de Vogel spreekt op symposium Forensische Psychiatrie

  01-09-2015
  ​Donderdag 3 september vindt het symposium Forensische Psychiatrie plaats met als thema 'Actuele ontwikkelingen gefundeerd toepassen in de praktijk'.
  Lees verder
 
De Forensische Zorgspecialisten

De Forensische Zorgspecialisten biedt menselijke oplossingen voor een veiliger samenleving. Hiervoor leveren we een breed palet aan kennis en diensten in de forensische zorg. We respecteren ieders eigen unieke geschiedenis en geloven in menselijke groei. Van daaruit werken we aan een maatschappij waar iedereen zich goed en veilig voelt.

Iedere website is verplicht te informeren over het gebruik van cookies. Deze website maakt uitsluitend gebruik van cookies voor webstatistieken.


De Forensische Zorgspecialisten
Willem Dreeslaan 2
3515 GB Utrecht
Postbus 174
3500 AD Utrecht
Tel: +31 (0)30 - 275 82 75
Fax: +31 (0)30 - 275 82 00
ln.netsilaicepsgrozehcsisnerofedMAPS@ofni