Nieuws


Contact


De Forensische Zorgspecialisten is graag bereid om tekst en uitleg te geven over onderwerpen op het gebied van forensische psychiatrie. Als journalisten vragen hebben of geïnteresseerd zijn in een interview kunnen zij contact opnemen met een van de persvoorlichters.

Voor vragen over de Waag, de Forensische Polikliniek Kindermishandeling of de Van der Hoeven Kliniek kunnen journalisten ook bij hen terecht.

Veelgestelde vragen


Persvoorlichters:
Sandra Eigeman:  030-2758215
Corinne Derksen: 030-2758255

 • Aanbevelingen taskforce voor kortere tbs

  13-01-2015
  De taskforce behandelduur tbs, onder voorzitterschap van Bas Eenhoorn, heeft vandaag haar aanbevelingen gepresenteerd aan staatssecretaris Teeven (ministerie van VenJ) en voorzitters Jacobine Geel (GGZ Nederland) en Heleen Dupuis (VGN). De taskforce doet elf aanbevelingen, die moeten zorgen voor een verdere daling van de gemiddelde behandelduur in de tbs. Het voorstel van de taskforce doet geen afbreuk aan de maatschappelijke veiligheid die de tbs-maatregel biedt.
  Lees verder
 • Festival Forensische Zorg 2015

  09-01-2015
  Op 27 januari 2013 vindt alweer de zevende editie plaats van het Festival Forensische Zorg. Opnieuw in De Fabrique in Utrecht. Een interactieve dag vol workshops, lezingen, debatten en informatie met een centrale boodschap.
  Lees verder
 • De Waag stelt regiomanagement in vanaf 1 januari 2015

  06-01-2015
  Sinds 1 januari 2015 werkt de Waag met drie regiomanagers. Zij zullen voortaan de vestigingen van de Waag in hun regio gaan aansturen. De functie van de vestigingsmanagers komt hiermee te vervallen.
  Lees verder
 • Voorgeschiedenis en victimisatie bij vrouwen met LVB

  30-12-2014
  Mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) hebben een groter risico op het vertonen van gewelddadig gedrag dan mensen zonder een LVB. Risicofactoren, waaronder schooluitval, verslavingsproblematieken, psychische stoornissen, onvoldoende copingvaardigheden, ontbreken van dagbesteding, lage sociaal economische status en problemen binnen het gezin, zijn bij mensen met een LVB relatief vaak aanwezig.
  Lees verder
 • Sander van Arum verleent medewerking aan boek 'Mensenhandelaren'

  09-12-2014
  Het boek ‘Mensenhandelaren’ laat veertien veroordeelde mensenhandelaren en van mensenhandel verdachte mannen en vrouwen aan het woord. Zij vertellen over hun jeugd, hun familie, hun dromen en over de manier waarop zij hun zaak beleven. ‘Mensenhandelaren’ wordt gepresenteerd op 12 december aanstaande. Het boek is tot stand gekomen dankzij Fier - een expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Het geschreven door Anke van Dijke, Ellen de Ruiter en Linda Terpstra en verschijnt bij uitgeverij SWP in Amsterdam. Sander van Arum, hoofd behandelzaken van de Waag, heeft ook meegewerkt aan het boek.
  Lees verder
 • Risicotaxatie-instrument HCR-20V3 nu ook digitaal beschikbaar

  01-12-2014
  De HCR20V3 (Historical, Clinical, and Risk Management) is samen met de HKT-R (Historisch, Klinisch, Toekomst) het belangrijkste risicotaxatie-instrument voor klinisch opgenomen forensische patiënten.
  Lees verder
 • Opleidingen Forensische Academie - Stalking Risk Profile

  28-11-2014
  15 december start de training Stalking Risk Profile: risicotaxatie en management bij stalkers. Stalking is relatief veel voorkomend gedrag met potentieel ernstige gevolgen voor alle betrokkenen.
  Lees verder
 • Week zonder geweld

  25-11-2014
  Van 25 november tot en met 1 december vindt de landelijke campagneweek ‘Week Zonder Geweld’ plaats. De Waag ondersteunt deze week waarin breed aandacht wordt gevraagd voor huiselijk geweld. In Nederland zijn veel mensen het slachtoffer van huiselijk geweld. Dit is geweld dat wordt gepleegd door iemand uit de huiselijke kring. Het komt voor tussen partners, door ouders tegen kinderen, maar ook door kinderen tegen hun ouders. Ook ouderen kunnen geconfronteerd worden met geweld of verwaarlozing. Door huiselijk geweld is ‘thuis’ geen veilige plek meer.
  Lees verder
 • 26 november Jeugdlezing - Kindermishandeling - Signaleren en bewijzen

  20-11-2014
  Kindermishandeling is een maatschappelijk probleem dat maar moeilijk is terug te dringen. Steeds weer duiken in de media berichten op over onvoldoende samenwerkende professionals, onterecht vervolgde ouders, te beperkte opsporing door de politie of artsen die vermoedens niet melden.
  Lees verder
 • Recidivecijfers per FPC bekend - Geen onderlinge verschillen

  19-11-2014
  Op verzoek van het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) de recidivecijfers per forensisch psychiatrisch centrum (fpc) onderzocht. De resultaten geven weer dat de recidivecijfers van elk fpc, overeenkomen met de te verwachten recidivecijfers. De gepresenteerde recidivecijfers maken het voor de individuele fpc's en voor de sector in totaliteit mogelijk om beter te sturen op kwaliteitsverbetering.
  Lees verder
 
De Forensische Zorgspecialisten

De Forensische Zorgspecialisten biedt menselijke oplossingen voor een veiliger samenleving. Hiervoor leveren we een breed palet aan kennis en diensten in de forensische zorg. We respecteren ieders eigen unieke geschiedenis en geloven in menselijke groei. Van daaruit werken we aan een maatschappij waar iedereen zich goed en veilig voelt.

Iedere website is verplicht te informeren over het gebruik van cookies. Deze website maakt uitsluitend gebruik van cookies voor webstatistieken.


De Forensische Zorgspecialisten
Willem Dreeslaan 2
3515 GB Utrecht
Postbus 174
3500 AD Utrecht
Tel: +31 (0)30 - 275 82 75
Fax: +31 (0)30 - 275 82 00
ln.netsilaicepsgrozehcsisnerofedMAPS@ofni