Periode

Categorie

Nieuwsberichten

Als journalisten vragen hebben of geïnteresseerd zijn in een interview, kunnen zij contact opnemen met een van onze persvoorlichters: Hiske Dibbets (tel. 030 - 275 82 55) of Sandra Eigeman (tel. 030 - 275 82 15).

Berichten (239)

Behandelevaluatie met HoNOS(CA), RAF GGZ en KidScreen

23-05-2017

Om de kwaliteit van de ambulante forensisch-psychiatrische behandeling te toetsen is het een belangrijke taak van de onderzoeksafdeling om te kijken of er daadwerkelijk gunstige resultaten (recidivevermindering, verbetering van functioneren van cliënten en dergelijke) op volgen. Momenteel lopen er op de Waag verschillende onderzoeken waar masterthesestudenten bij betrokken zijn. Zij buigen zich onder andere over de vragen: hoe valide en bruikbaar zijn HoNOS en HoNOSCA? Zegt de verandering van een cliënt op risicofactoren gedurende de behandeling iets over de kans op de feitelijke recidive? En hoe tevreden zijn jeugdige cliënten in de ambulante forensische psychiatrie met diverse aspecten van hun leven?

Lees meer

Nieuw boek: Geweld door vrouwen

23-05-2017

Wat brengt een vrouw ertoe haar kind te doden of haar man neer te steken? En zijn vrouwen gewelddadiger dan vroeger? In het boek Geweld door vrouwen: Motieven en verklaringen vertelt onze collega Vivienne de Vogel de verhalen van tien vrouwen die zijn opgenomen in de forensische psychiatrie.

Lees meer

OLG, communicatie en opvoeding

23-05-2017

Ouderschap met liefde en grenzen (OLG) is een intensief, relatief kortdurend behandelprogramma voor gezinnen met jongeren (12-18 jaar) die gedragsproblemen hebben. Het is de Nederlandse bewerking van het door het Savannah Institute ontwikkelde Parenting with Love and Limits dat als doel heeft om oppositionele en/of antisociale gedragsproblemen van kinderen te verminderen door het herstellen van verstoorde relaties in het gezin en het verbeteren van opvoedvaardigheden van de ouders. Voorlopige onderzoeksresultaten indiceren dat het behandelprogramma OLG gunstige veranderingen in communicatie tussen ouder en kind en opvoedbelasting van ouders bewerkstelligt.

Lees meer

Geweld tijdens de behandeling

23-05-2017

Doel van een forensische behandeling is toewerken naar een veilige terugkeer in de maatschappij. Echter, ook tijdens die behandeling vindt geweld plaats. De impact hiervan is groot, bijvoorbeeld in de vorm van traumatische ervaringen voor slachtoffers en getuigen, een onveilig behandelklimaat en hoge financiële kosten door ziekteverzuim.

Lees meer

Sprekers op het SSSP 2017

22-05-2017

Van 21 tot en met 24 mei vindt in Antwerpen het tweejaarlijkse congres plaats van de Society for the Scientific Study of Psychopathy. Diverse gerenommeerde sprekers van over de hele wereld zullen hier spreken over de meest recente kennis over psychopathie, onder andere neurobiologische aspecten, nieuwe meetmethoden en behandelperspectieven.

Lees meer

Afdeling voor moeilijk onderzoekbaren eind april van start

13-04-2017

Van de verdachten die naar het Pieter Baan Centrum (PBC) worden verwezen, weigert een deel medewerking aan het onderzoek. Dit betekent niet dat de rechter vervolgens geen informatie krijgt. In de meeste gevallen kan het PBC alsnog een rapportage opleveren. In de zoektocht om de advisering aan de rechter verder te optimaliseren, start het PBC eind april een speciale afdeling voor moeilijk onderzoekbaren.

Lees meer

Hoe goed voorspellen voor zedendelinquenten ontwikkelde risicotaxatie-instrumenten recidive?

10-04-2017

Hoe goed voorspellen voor zedendelinquenten ontwikkelde dynamische risicotaxatie-instrumenten seksuele en gewelddadige recidive? Deze onderzoeksvraag staat centraal in de onlangs gepubliceerde meta-analyse waaraan onze collega’s Wineke Smid, Edwin Wever en Jan Willem van den Berg samen met anderen hebben gewerkt.

Lees meer

Theatervoorstelling van Van der Hoeven Kliniek in het AD

23-03-2017

Op 23 maart is een artikel verschenen in het Algemeen Dagblad over medewerkers en patiënten van de Van der Hoeven Kliniek die meedoen aan een voorstelling met het Amerikaanse Cornerstone gezelschap uit Los Angeles bij het Stut Theaterfestival in Utrecht.

Lees meer