Periode

Categorie

Nieuwsberichten

Als journalisten vragen hebben of geïnteresseerd zijn in een interview, kunnen zij contact opnemen met een van onze persvoorlichters: Hiske Dibbets (tel. 030 - 275 82 55) of Sandra Eigeman (tel. 030 - 275 82 15).

Berichten (309)

Onder voorwaarden weer bezoek bij de Van der Hoeven Kliniek

08-06-2020

​Sinds half maart jongstleden was het vanwege de maatregelen rondom het coronavirus niet mogelijk om patiënten, die verblijven op een van de locaties van de Van der Hoeven Kliniek te bezoeken. Ook het verlof van patiënten, die daarvoor in aanmerking kwamen, is sinds die tijd opgeschort. Hier is sinds vorige week stapsgewijs verandering in gekomen.

Lees meer

Blog van behandelaar Hozana - Het nieuwe normaal

19-05-2020

Hozana is behandelaar bij de Waag Rijnmond, en vertelt in haar blog over hoe het coronavirus haar werk beïnvloed heeft.

Lees meer

Nieuwsbrief Ketenveldnorm mei 2020

14-05-2020

Het is weer tijd voor een nieuwe update. In deze nieuwsbrief lees je meer over waar we nu precies staan en hoe het zit met nieuwe instroom. Natuurlijk hebben we ook weer een update vanuit het landelijke projectteam voor jullie.

Lees meer

Minister Dekker op werkbezoek bij de Waag

30-04-2020

Vandaag heeft minister Dekker een werkbezoek gebracht aan de Waag in Den Haag. Hij was benieuwd hoe wij in deze tijd onze cliënten die problemen hebben op het gebied van huiselijk geweld, agressie en zeden behandelen. Hoe gaan we bij de Waag om de coronamaatregelen en op welke wijze kunnen we onze cliënten toch goed behandelen?

Lees meer

Maatregelen coronavirus bij de Van der Hoeven Kliniek

29-04-2020

De Forensische Zorgspecialisten met haar zorgonderdelen Van der Hoeven Kliniek en de Waag volgen de maatregelen en instructies van het kabinet, het RIVM en de GGD op inzake preventie van besmetting met het coronavirus. Als organisatie nemen wij daarom maatregelen om de verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te beperken. Deze maatregelen gelden vooralsnog tot 20 mei 2020.

Lees meer

De Waag start anonieme hulplijn om (verder) huiselijk geweld te voorkomen

28-04-2020

Wereldwijd leiden de coronamaatregelen tot een toename van huiselijk geweld. Stress over behoud van werk, zorgen om financiën maar vaak ook toename van middelengebruik leiden tot spanningen in de thuissituatie. En dat terwijl de mogelijkheden om even afstand van elkaar te nemen beperkter zijn. De Waag wil in deze tijd graag haar steentje bijdragen door vanaf dinsdag 28 april 2020 tijdens werkdagen van 15.00 uur tot 17.00 uur een telefonische hulplijn te openen

Lees meer

De Waag blijft open tijdens de coronacrisis. Hoofd behandelzaken Larissa Hoogsteder: ‘Behandelen op afstand gaat goed.’

28-04-2020

Bij de Waag wordt vanwege de maatregelen rondom de coronacrisis momenteel op afstand behandeld. Dat gebeurt sinds 12 maart 2020 toen Nederlanders werd gevraagd om zo veel mogelijk afstand van elkaar te houden. Larissa Hoogsteder, hoofd behandelzaken van de Waag, legt uit dat het nooit een optie is geweest om de Waag te sluiten. ‘Wij hebben een verantwoordelijkheid tegenover de samenleving,’ vertelt ze. ‘Als we dichtgaan, dan kunnen er onveilige situaties ontstaan. Dat mag niet gebeuren.’ Daarom is sinds half maart alles in het werk gezet om via beeldbellen te gaan behandelen. Zo werden in afzienbare tijd tientallen extra werkplekken ingericht waarmee behandelaren vanaf hun huis via een beeldscherm contact met hun cliënt konden leggen. De Waag-vestigingen zelf blijven open met een minimale bezetting.

Lees meer

Tijdens de coronacrisis wordt veel gebruikt gemaakt van e-health. ‘Het is een waardevolle ondersteuning van de behandeling!’

28-04-2020

Anna van der Schoot, behandelaar in de zorglijn Huiselijk Geweld van de Waag Almere, maakt tijdens de behandeling zoveel mogelijk gebruik van MindDistrict. Dat is de online behandelomgeving van de Waag, die in de coronacrisis veel gebruikt wordt. Van der Schoot zegt daarover: ‘We hebben in Minddistrict een hele mooi, interactieve e-health omgeving met veel filmpjes en oefeningen. Er is veel informatie beschikbaar. Ik ontdek zelf steeds weer nieuwe mogelijkheden. Toen ik in 2019 in de zorglijn Huiselijk Geweld begon, besloot ik om al mijn cliënten met e-health te laten werken. Het is bijvoorbeeld heel handig dat cliënten een online dagboek kunnen bijhouden. Zij moeten dagelijks online een paar vragen beantwoorden, zoals: hoe gespannen was je vandaag; wat heb je daaraan gedaan; is dat gelukt?’

Lees meer