Periode

Categorie

Nieuwsberichten

Als journalisten vragen hebben of geïnteresseerd zijn in een interview, kunnen zij contact opnemen met een van onze persvoorlichters: Hiske Dibbets (tel. 030 - 275 82 55) of Sandra Eigeman (tel. 030 - 275 82 15).

Berichten (300)

Vernieuwd Zorgprogramma Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag Jeugd

19-03-2017

Het zorgprogramma Seksueel Grensoverschrijdend gedrag voor jongeren van de Waag is sinds januari 2017 klaar om gebruikt te worden. Behandelaar en mede-ontwikkelaar van het programma, Anne Marie Lammers, van de Waag Leiden, werkt er inmiddels al een paar maanden mee. Ze legt uit: ‘Dit nieuwe programma is mooi gestructureerd. Het is voor de groep jongeren van 12 tot 18 jaar maar kan - afhankelijk van het niveau van de jongere - tot 23 jaar worden ingezet.

Lees meer

FAST Erkend

15-03-2017

In december 2016 heeft de Erkenningscommissie Justitiële Interventies de FAST-behandeling beoordeeld. Het resultaat hiervan is dat de interventie is erkend als ‘goed onderbouwd.’ FAST staat voor Forensische Ambulante Systeem Therapie. De behandeling is bedoeld voor meisjes en jongens van 12 tot en met 18 jaar die (ernstig) antisociaal en/of grensoverschrijdend gedrag vertonen.

Lees meer

ZorgDomein komt eraan

15-03-2017

De Waag gaat in het tweede kwartaal van 2017 werken met ZorgDomein.Dat is een digitale verwijsapplicatie, waarvan op dit moment meer dan driekwart van de huisartsen in Nederland gebruik maken. Met ZorgDomein kan een patiënt heel gericht worden verwezen.

Lees meer

De Waag ontwikkelt app voor mensen met verward gedrag

15-03-2017

In februari 2017 is bekend geworden dat de Waag in samenwerking met ketenpartners in de regio Utrecht, een app mag gaan ontwikkelen voor mensen met verward gedrag. Voor het ontwikkelen van deze app is een subsidie verleend door ZonMw, een organisatie die zich bezig houdt met onderzoek en innovatie in de zorg. Het gaat om een zogenaamde ‘beoordelings- en taxatie app’ om (acute) veiligheidsrisico’s en zorgbehoeften te kunnen inschatten. Joan van Horn, een van de initiatiefnemers, legt uit dat de app nodig is omdat er steeds meer aandacht is voor mensen met verward gedrag die verstoken blijven van passende zorg.

Lees meer

Vivienne de Vogel benoemd als bijzonder lector bij Hogeschool Utrecht

06-03-2017

Dr. Vivienne de Vogel is per 1 maart benoemd als bijzonder lector bij het lectoraat ‘Werken in Justitieel Kader’ van Hogeschool Utrecht. Dit lectoraat is in 2008 gestart op initiatief van de drie reclasseringsorganisaties (3 RO) en Hogeschool Utrecht. De bijzonder lector zal de onderzoekslijn ‘continuïteit in het justitiële domein’ verder ontwikkelen. Naast haar deeltijdbenoeming blijft De Vogel werkzaam in haar huidige functie als hoofd Onderzoek bij De Forensische Zorgspecialisten (DFZS).

Lees meer

FPKM gesloten per 1 maart 2017

01-03-2017

Met ingang van 1 maart 2017 is de FPKM gesloten. Voor verzoeken voor letselonderzoek bij vermoeden van mishandeling of misbruik bij 0-18-jarigen kunt u contact opnemen met Veilig Thuis in uw gemeente. Veilig Thuis is te bereiken via het telefoonnummer 0800–2000.

Lees meer

Feitelijke onjuistheden in artikel ‘Blauweplekkenkliniek moet dicht’ in Volkskrant 15 februari 2017

15-02-2017

Vandaag is het artikel ‘Blauweplekkenkliniek moet dicht’ verschenen in de Volkskrant. In dit artikel worden de redenen van de sluiting van de FPKM per 1 maart 2017 onjuist weergegeven.

Lees meer

Een traditie van onderzoek naar risicotaxatie

14-02-2017

Risicotaxatie is al vijftien jaar een van de speerpunten van de afdeling onderzoek van de Forensische Zorgspecialisten, waartoe de Van der Hoeven Kliniek en De Waag behoren. Onze doelstelling is om de meest accurate methoden te vinden voor identificatie van de belangrijkste risico- en beschermende factoren en de inschatting van het recidiverisico. Zo hebben we verschillende risicotaxatie-instrumenten naar Nederland gehaald, vertaald en uitgebreid getest. Waar het nodig was, hebben we nieuwe instrumenten ontwikkeld. Deze worden inmiddels zowel nationaal als internationaal breed ingezet binnen de forensische zorg. Dynamische en doelgroepspecifieke risicotaxatie is essentieel voor accuraat risicomanagement en effectieve behandeling.

Lees meer