Periode

Categorie

Nieuwsberichten

Als journalisten vragen hebben of geïnteresseerd zijn in een interview, kunnen zij contact opnemen met een van onze persvoorlichters: Hiske Dibbets (tel. 030 - 275 82 55) of Sandra Eigeman (tel. 030 - 275 82 15).

Berichten (300)

Aandacht voor genderverschillen

14-02-2017

Vrouwen vormen een minderheid van de forensisch psychiatrische populatie en vrijwel alle gebruikte instrumenten en behandelmethoden in de forensische zorg zijn ontwikkeld en onderzocht voor mannen. In 2012 is daarom een onderzoek gestart naar genderverschillen in de forensische psychiatrie. Meerdere forensische instellingen in Nederland en België werken hierin samen om de populatie vrouwelijke psychiatrische patiënten duidelijk in beeld te krijgen en te onderzoeken wat de belangrijkste verschillen zijn tussen vrouwelijke en mannelijke patiënten.

Lees meer

Aandacht voor zedendelinquenten

14-02-2017

De behandeling van zedendelinquenten is van oudsher een specialisme van DFZS. Ook op de afdeling onderzoek wordt uitgebreid aandacht besteed aan deze bijzondere doelgroep. Een veelzijdige benadering wordt gehanteerd in het onderzoek naar zedendelinquenten in zowel klinische als poliklinische behandeling.

Lees meer

Recidive monitoren

14-02-2017

Ingegeven en gevoed door mediaberichtgeving over tbs patiënten die zeer ernstige delicten plegen, leeft in de maatschappij een grote angst dat het merendeel van de tbs’ers opnieuw de fout in gaan. Cijfers laten echter een ander beeld zien, een genuanceerd beeld waarin vergeleken met ex-gedetineerden een relatief kleine groep tbs’ers terugvalt (Bregman & Wartna, 2011; Keune & Van Binsbergen, 2012; Wartna e.a., 2012). Echter, elke recidive is er één te veel, en als FPC hebben wij de taak om te leren van dat wat fout gaat zodat wij onze behandeling kunnen verbeteren om het percentage recidivisten verder terug te dringen. Om invulling te geven aan onze bij wet geregelde publieke taak als FPC om de kans op recidive (verder) terug te dringen en verantwoording af te leggen over onze behandelresultaten, wordt sinds 2006 in de Hoeven Outcome Monitor (HOM) recidive kwantitatief en kwalitatief gemonitord om de behandeling te evalueren en te verbeteren op basis van de behandelresultaten (Keune, De Vogel & Van Marle, in press).

Lees meer

Medewerker De Kijvelanden overleden na ernstig incident

06-02-2017

Vrijdag 3 februari jl. heeft zich een zeer ernstig incident voorgedaan tussen een patiënt en een medewerker in Forensisch Psychiatrisch Centrum De Kijvelanden, waarbij de collega zwaargewond raakte. Gisteren is met grote verslagenheid medegedeeld dat de collega in het begin van de middag op zondag 5 februari is overleden.

Lees meer

Forensische Polikliniek Kindermishandeling stopt per 1-3-2017

02-02-2017

De Forensische Polikliniek Kindermishandeling stopt per 1 maart 2017 met haar werkzaamheden. Wouter van Ewijk, bestuurder De Forensische Zorgspecialisten: “De FPKM past onvoldoende in ons aanbod op het gebied van forensische psychiatrie. Het ontbreken van structurele financiering voor de FPKM zorgt er tevens voor dat wij hebben besloten te stoppen met het verrichten van forensisch-medisch onderzoek bij kinderen.”.

Lees meer

De Voorde in programma Kruispunt

30-01-2017

KRO-NCRV heeft een documentaire bij de Long Care (de Voorde) in Amersfoort gemaakt. Het geeft een goed beeld van de lange weg die tbs-patiënten afleggen voordat zij weer terugkeren in de maatschappij. Deze documentaire is zondag 29 januari om 23.10 uur op NPO2 uitgezonden.

Lees meer

Evelyn Klein Haneveld van de Waag over nieuw middel tegen seksueel misbruik

25-01-2017

In de strijd tegen seksueel geweld komt de Rotterdamse ondernemer Roel van der Kamp met een nieuw middel: een armband met een stinkbom, om jezelf te verdedigen tegen verkrachting met een smerige geur. RTL Nieuws online vroeg Evelyn Klein Haneveld, hoofd behandelzaken van de Waag, om een reactie op dit middel.

Lees meer

Kind en moord - collega Alfons Crijnen tijdens internationale conferentie

19-01-2017

‘Kind en Moord – getuige zijn van de moord op je ouder – ondenkbaar, maar toch overkomt het kinderen soms. Welke reactie kun je dan verwachten? Hoe reageert het kind op behandeling?

Lees meer