Periode

Categorie

Nieuwsberichten

Als journalisten vragen hebben of geïnteresseerd zijn in een interview, kunnen zij contact opnemen met een van onze persvoorlichters: Hiske Dibbets (tel. 030 - 275 82 55) of Sandra Eigeman (tel. 030 - 275 82 15).

Berichten (281)

De Waagnieuws van november 2016 is verstuurd

07-11-2016

De Waagnieuws van november 2016 is verstuurd. Deze nieuwsbrief van de Waag is voor verwijzers. Er staan artikelen in over de FAST-behandeling, het signaleren en bespreekbaar maken van dreigende gewelddadige radicalisering en over de stand van zaken van de jeugdbehandelingen. Lees meer over deze onderwerpen:

Lees meer

Jeugdbehandelingen: meer aanmeldingen maar krimp van budget

04-11-2016

In alle regio’s groeit het aantal jeugdbehandelingen bij de Waag. Gemiddeld gaat het om een paar procent meer aanmeldingen van jeugdige cliënten. Deze groei is ingezet in het tweede kwartaal van vorig jaar. Tegelijk is er in sommige regio’s bijna geen budget meer voor jeugdhulp. ‘Gelukkig zijn er in veel gevallen wel aanvullende afspraken gemaakt zodat de zorg kan doorlopen,’ zegt Evelien van Dijk, directeur van de Waag.

Lees meer

De Waag traint behandelaren in het signaleren en bespreekbaar maken van dreigende gewelddadige radicalisering

04-11-2016

In mei zijn enkele Waag-behandelaren van elke vestiging getraind in cultureel vakmanschap en het herkennen en bespreekbaar maken van gewelddadige radicalisering. Larissa Hoogsteder, hoofd behandelzaken van de Waag, vertelt over het belang van deze training. ‘Binnen de groep jongeren en jongvolwassenen die gewelddadig radicaliseren – meestal tussen de 14 en 30 jaar – is de helft al eerder met de politie in aanraking gekomen. Jongeren en jongvolwassenen die antisociaal gedrag vertonen, in combinatie met andere risicofactoren, kunnen dus gevoelig zijn voor gewelddadige radicalisering. De kans dat er in onze eigen caseload cliënten zitten die vatbaar zijn voor gewelddadige radicalisering is dus reëel. Maar dan moet je dat wel kunnen signaleren.’

Lees meer

Forensische Ambulante Systeem Therapie (FAST) ‘Een intensief, outreachend en flexibel programma voor antisociale jongeren’

04-11-2016

In juni 2016 is bij de Waag een pilot van de FAST-behandeling gestart. FAST staat voor Forensische Ambulante Systeem Therapie. De doelgroep zijn meisjes en jongens van 12 tot 18 jaar die matig tot ernstig antisociaal en/of grensoverschrijdend gedrag vertonen. Het belangrijkste doel van de behandeling is het verminderen van recidive en (dreigend) delictgedrag, en het voorkomen van uithuisplaatsing.

Lees meer

Psychotherapie in tijden van dreiging - Herman Veerbeek spreekt

04-11-2016

Op 16 december 2016 geeft Herman Veerbeek, in de Beurs van Berlage tijdens de Dag van de Psychotherapie een workshop. Deze dag vindt plaats met als titel: “Psychotherapie in tijden van dreiging”.

Lees meer

Agressieregulatie op Maat Jeugd Ambulant erkend

04-11-2016

Onlangs heeft de Erkenningscommissie Justitiële Interventies ARopMaat Jeugd Ambulant beoordeeld. Het resultaat hiervan is dat de interventie is erkend als ‘goed onderbouwd.’

Lees meer

De kracht van de FAM: Risicotaxatie bij vrouwelijke forensisch psychiatrische patiënten

03-11-2016

In 2012 werd de FAM geïmplementeerd in de Van der Hoeven Kliniek als aanvulling op de standaard gebruikte Historical Clinical Risk management-20 (HCR-20) voor vrouwelijke forensisch psychiatrische patiënten. Hoewel de ervaringen in de praktijk positief waren, bestond er nog weinig wetenschappelijke evidentie voor de betrouwbaarheid en voorspellende waarde van de Female Additional Manual (FAM). De uitkomsten van een onlangs afgerond onderzoek pleiten voor de toegevoegde waarde van de FAM.

Lees meer

EMDR bij exhibitioneren

03-11-2016

In de samenleving wordt vaak gedacht dat exhibitionisme vervelend, maar ongevaarlijk is. De recidivecijfers voor deze stoornis liggen echter hoog en slachtoffers zijn regelmatig adolescenten of kinderen. Exhibitionisme is veelal een levenslange stoornis die zich al in de adolescentie bij een pleger ontwikkelt. Genoeg redenen om serieuze aandacht te besteden aan de behandeling van exhibitionisten.

Lees meer