Periode

Categorie

Nieuwsberichten

Als journalisten vragen hebben of geïnteresseerd zijn in een interview, kunnen zij contact opnemen met een van onze persvoorlichters: Hiske Dibbets (tel. 030 - 275 82 55) of Sandra Eigeman (tel. 030 - 275 82 15).

Berichten (241)

​Antisociaal gedrag in combinatie met middelengebruik

25-05-2016

Problematisch middelengebruik (PMG) komt relatief vaak voor bij patiënten in forensische (poli)klinieken. PMG is een robuuste risicofactor voor het (herhaald) plegen van delicten. Het reduceren van PMG is dan ook een belangrijk aandachtspunt in de forensische behandelpraktijk.

Lees meer

Contact slachtoffers en tbs’ers; een richtlijn voor netwerkbegeleiders in FPC’s

25-05-2016

De forensische zorg gaat mee in de tendens van de politiek om niet uitsluitend vanuit het perspectief van de dader te werken, maar ook de belangen van het slachtoffer mee te wegen. Sinds 2006 zijn Forensisch Psychiatrische Centra (FPC’s) bijvoorbeeld verplicht bij verlofaanvragen slachtofferonderzoek te doen. In sommige gevallen zijn slachtoffers of nabestaanden directer betrokken bij de behandeling van tbs’ers en hebben FPC’s direct contact met hen. Bij dit contact hanteren FPC’s echter geen uniforme aanpak. Dit was een van de belangrijkste aanleidingen voor het KFZ om in april 2014 een call uit te zetten voor literatuurstudie naar en praktijkervaringen over contact tussen tbs-er of FPC en slachtoffers.

Lees meer

Verkrachters in de tbs en vrouwvijandigheid

25-05-2016

Het is niet moeilijk voor te stellen dat verkrachters haat en agressie jegens vrouwen tonen. Internationale literatuur heeft vrouwvijandigheid ook herhaaldelijk gerelateerd aan seksueel geweld. Toch blijken verkrachters in de klinische praktijk soms ook relatief lovend over vrouwen te spreken. Ook in de wetenschappelijke literatuur is hier indicatie voor, maar onderzoek is schaars en al helemaal bij tbs-patiënten specifiek. Met expliciete en impliciete maten onderzochten wij deze ogenschijnlijke tegenstelling tussen vrouwvijandigheid en welwillendheid tegenover vrouwen bij verkrachters in de tbs. In tegenstelling tot de verwachtingen, bleken verkrachters minder vrouwvijandig dan gezonde, niet-delinquente mannen.

Lees meer

Verpleegkunstprijs voor Kastanjehof E

23-05-2016

Op donderdag 12 mei is de verpleegkunstprijs uitgereikt aan het verpleegkundig team van Kastanjehof E dat een prachtig samenwerkingsproject met de Voorde is gestart. Bij de Voorde, de afdeling voor forensische psychiatrie op het terrein van Zon & Schild, zijn patiënten opgenomen die de strenge beveiliging van de Voorde niet meer nodig hebben, maar wel baat hebben bij de structuur en behandelmethode zoals deze op de Voorde wordt geboden. De uitdaging lag er voor het team van Kastanjehof E in om voor deze groep patiënten een goede oplossing te bedenken, zodat de patiënten naar de reguliere ggz overgeplaatst zouden kunnen worden.

Lees meer

Hoofd behandelzaken de Waag in Internetpesters aangepakt

11-05-2016

Evelyn Klein Haneveld, hoofd behandelzaken bij de Waag, is geïnterviewd door misdaadverslaggever Peter R. de Vries voor het programma Internetpesters aangepakt. In het programma beantwoordt ze vragen over grooming en het behandelen van mensen die stalken via social media. In dit programma schiet Peter R. de Vries slachtoffers van internetpesten te hulp.

Lees meer

Artikel Screening for ADHD among offenders of intimate partner violence

18-04-2016

​Twee weken geleden is in International Journal of Forensic Mental Health het artikel Screening for ADHD among offenders of intimate partner violence gepubliceerd. Dit artikel is vanuit de Waag geschreven door Nannet Buitelaar en Robert Ferdinand.

Lees meer

DFZS aanwezig tijdens EUCCAN congres

12-04-2016

​Van 25 - 27 mei zal in Amsterdam het EUCCAN congres plaatsvinden. Tijdens dit congres, European Conference on child Abuse and Neglect, spreken Linda Vogtlander (behandelaar de Waag) en Sander van Arum (oud medewerker de Waag). Daarnaast is ook de FPKM aanwezig met een stand. Zij zullen laten zien wat zij kunnen betekenen in de keten van kindermishandeling.

Lees meer

Vivienne de Vogel gast editor van Special issue International Journal of Forensic Mental Health

23-03-2016

Deze week is het eerste deel verschenen van een dubbel special issue van International Journal of Forensic Mental Health over gender waarvoor Vivienne de Vogel (hoofd afdeling onderzoek bij De Forensische Zorgspecialisten) en Tonia Nicholls uit Canada gast editor waren. Zij schreven samen ook de introductie tot dit special issue waarin ze de literatuur naar genderverschillen in de forensische psychiatrie, gender-sensitieve risicotaxatie en gender-responsieve behandeling samenvatten.

Lees meer