Periode

Categorie

Nieuwsberichten

Als journalisten vragen hebben of geïnteresseerd zijn in een interview, kunnen zij contact opnemen met een van onze persvoorlichters: Hiske Dibbets (tel. 030 - 275 82 55) of Sandra Eigeman (tel. 030 - 275 82 15).

Berichten (318)

Maatregelen rondom het coronavirus bij de Waag

15-06-2020

Als je voor jouw behandeling naar één van onze locaties komt, of thuis behandeling of begeleiding krijgt (outreachende zorg) verandert er voor jou iets vanwege het coronavirus. Wij gaan door met onze behandelingen, maar dit zal vooral op afstand plaatsvinden. We doen er alles aan om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Wij volgen hierbij de RIVM richtlijnen en handelen conform de landelijke kabinetsmaatregelen.

Lees meer

Uitreiking Gouden C

12-06-2020

Op zaterdag 13 juni lanceert minister Ingrid van Engelshoven om 19:30 uur het programma Cultuurparticipatie tijdens de online talkshow ‘Cultuur voor iedereen’ bij studio KUUB in Artiance te Alkmaar. Met dit programma wil het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), LKCA en het Fonds voor Cultuurparticipatie drempels wegnemen en zorgen dat iedereen gelijke kansen krijgt om deel te nemen aan cultuur.

Lees meer

Onder voorwaarden weer bezoek bij de Van der Hoeven Kliniek

08-06-2020

​Sinds half maart jongstleden was het vanwege de maatregelen rondom het coronavirus niet mogelijk om patiënten, die verblijven op een van de locaties van de Van der Hoeven Kliniek te bezoeken. Ook het verlof van patiënten, die daarvoor in aanmerking kwamen, is sinds die tijd opgeschort. Hier is sinds vorige week stapsgewijs verandering in gekomen.

Lees meer

Blog van behandelaar Hozana - Het nieuwe normaal

19-05-2020

Hozana is behandelaar bij de Waag Rijnmond, en vertelt in haar blog over hoe het coronavirus haar werk beïnvloed heeft.

Lees meer

Nieuwsbrief Ketenveldnorm mei 2020

14-05-2020

Het is weer tijd voor een nieuwe update. In deze nieuwsbrief lees je meer over waar we nu precies staan en hoe het zit met nieuwe instroom. Natuurlijk hebben we ook weer een update vanuit het landelijke projectteam voor jullie.

Lees meer

Minister Dekker op werkbezoek bij de Waag

30-04-2020

Vandaag heeft minister Dekker een werkbezoek gebracht aan de Waag in Den Haag. Hij was benieuwd hoe wij in deze tijd onze cliënten die problemen hebben op het gebied van huiselijk geweld, agressie en zeden behandelen. Hoe gaan we bij de Waag om de coronamaatregelen en op welke wijze kunnen we onze cliënten toch goed behandelen?

Lees meer

Maatregelen coronavirus bij de Van der Hoeven Kliniek

29-04-2020

De Forensische Zorgspecialisten met haar zorgonderdelen Van der Hoeven Kliniek en de Waag volgen de maatregelen en instructies van het kabinet, het RIVM en de GGD op inzake preventie van besmetting met het coronavirus. Als organisatie nemen wij daarom maatregelen om de verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te beperken. Deze maatregelen gelden vooralsnog tot 20 mei 2020.

Lees meer

De Waag start anonieme hulplijn om (verder) huiselijk geweld te voorkomen

28-04-2020

Wereldwijd leiden de coronamaatregelen tot een toename van huiselijk geweld. Stress over behoud van werk, zorgen om financiën maar vaak ook toename van middelengebruik leiden tot spanningen in de thuissituatie. En dat terwijl de mogelijkheden om even afstand van elkaar te nemen beperkter zijn. De Waag wil in deze tijd graag haar steentje bijdragen door vanaf dinsdag 28 april 2020 tijdens werkdagen van 15.00 uur tot 17.00 uur een telefonische hulplijn te openen.

Lees meer