Periode

Categorie

Nieuwsberichten

Als journalisten vragen hebben of geïnteresseerd zijn in een interview, kunnen zij contact opnemen met een van onze persvoorlichters: Hiske Dibbets (tel. 030 - 275 82 55) of Sandra Eigeman (tel. 030 - 275 82 15).

Berichten (300)

Week tegen de Kindermishandeling 14 - 20 november

14-11-2016

​Deze week is het Week tegen de Kindermishandeling. In deze week - van 14 tot en met 20 november - doet de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik een beroep op iedereen om in actie te komen bij een vermoeden van kindermishandeling. Eén persoon die in actie komt, is al genoeg om het leven van een mishandeld kind voorgoed te veranderen!

Lees meer

Sessie evaluatievragenlijsten supervisie en portfolio op VGCt congres

14-11-2016

Cognitieve gedragstherapie bestaat 50 jaar in Nederland en is springlevend! Dit werd vorige week in Veldhoven gevierd met een extra groot en feestelijk najaarscongres. Het congres richtte zich op iedereen die met CGt te maken heeft.

Lees meer

Nieuwe editie nieuwsbrief afdeling Onderzoek

07-11-2016

​Vandaag is de derde nieuwsbrief van afdeling Onderzoek van De Forensische Zorgspecialisten verzonden. Deze afdeling doet onderzoek naar de beste risicotaxaties voor onze cliënten en patiënten, en naar de effectiviteit van onze behandelingen. We werken samen met universiteiten en forensische instellingen.

Lees meer

De Waagnieuws van november 2016 is verstuurd

07-11-2016

De Waagnieuws van november 2016 is verstuurd. Deze nieuwsbrief van de Waag is voor verwijzers. Er staan artikelen in over de FAST-behandeling, het signaleren en bespreekbaar maken van dreigende gewelddadige radicalisering en over de stand van zaken van de jeugdbehandelingen. Lees meer over deze onderwerpen:

Lees meer

Jeugdbehandelingen: meer aanmeldingen maar krimp van budget

04-11-2016

In alle regio’s groeit het aantal jeugdbehandelingen bij de Waag. Gemiddeld gaat het om een paar procent meer aanmeldingen van jeugdige cliënten. Deze groei is ingezet in het tweede kwartaal van vorig jaar. Tegelijk is er in sommige regio’s bijna geen budget meer voor jeugdhulp. ‘Gelukkig zijn er in veel gevallen wel aanvullende afspraken gemaakt zodat de zorg kan doorlopen,’ zegt Evelien van Dijk, directeur van de Waag.

Lees meer

De Waag traint behandelaren in het signaleren en bespreekbaar maken van dreigende gewelddadige radicalisering

04-11-2016

In mei zijn enkele Waag-behandelaren van elke vestiging getraind in cultureel vakmanschap en het herkennen en bespreekbaar maken van gewelddadige radicalisering. Larissa Hoogsteder, hoofd behandelzaken van de Waag, vertelt over het belang van deze training. ‘Binnen de groep jongeren en jongvolwassenen die gewelddadig radicaliseren – meestal tussen de 14 en 30 jaar – is de helft al eerder met de politie in aanraking gekomen. Jongeren en jongvolwassenen die antisociaal gedrag vertonen, in combinatie met andere risicofactoren, kunnen dus gevoelig zijn voor gewelddadige radicalisering. De kans dat er in onze eigen caseload cliënten zitten die vatbaar zijn voor gewelddadige radicalisering is dus reëel. Maar dan moet je dat wel kunnen signaleren.’

Lees meer

Forensische Ambulante Systeem Therapie (FAST) ‘Een intensief, outreachend en flexibel programma voor antisociale jongeren’

04-11-2016

In juni 2016 is bij de Waag een pilot van de FAST-behandeling gestart. FAST staat voor Forensische Ambulante Systeem Therapie. De doelgroep zijn meisjes en jongens van 12 tot 18 jaar die matig tot ernstig antisociaal en/of grensoverschrijdend gedrag vertonen. Het belangrijkste doel van de behandeling is het verminderen van recidive en (dreigend) delictgedrag, en het voorkomen van uithuisplaatsing.

Lees meer

Psychotherapie in tijden van dreiging - Herman Veerbeek spreekt

04-11-2016

Op 16 december 2016 geeft Herman Veerbeek, in de Beurs van Berlage tijdens de Dag van de Psychotherapie een workshop. Deze dag vindt plaats met als titel: “Psychotherapie in tijden van dreiging”.

Lees meer