Periode

Categorie

Nieuwsberichten

Als journalisten vragen hebben of geïnteresseerd zijn in een interview, kunnen zij contact opnemen met een van onze persvoorlichters: Hiske Dibbets (tel. 030 - 275 82 55) of Sandra Eigeman (tel. 030 - 275 82 15).

Berichten (300)

Agressieregulatie op Maat Jeugd Ambulant erkend

04-11-2016

Onlangs heeft de Erkenningscommissie Justitiële Interventies ARopMaat Jeugd Ambulant beoordeeld. Het resultaat hiervan is dat de interventie is erkend als ‘goed onderbouwd.’

Lees meer

De kracht van de FAM: Risicotaxatie bij vrouwelijke forensisch psychiatrische patiënten

03-11-2016

In 2012 werd de FAM geïmplementeerd in de Van der Hoeven Kliniek als aanvulling op de standaard gebruikte Historical Clinical Risk management-20 (HCR-20) voor vrouwelijke forensisch psychiatrische patiënten. Hoewel de ervaringen in de praktijk positief waren, bestond er nog weinig wetenschappelijke evidentie voor de betrouwbaarheid en voorspellende waarde van de Female Additional Manual (FAM). De uitkomsten van een onlangs afgerond onderzoek pleiten voor de toegevoegde waarde van de FAM.

Lees meer

EMDR bij exhibitioneren

03-11-2016

In de samenleving wordt vaak gedacht dat exhibitionisme vervelend, maar ongevaarlijk is. De recidivecijfers voor deze stoornis liggen echter hoog en slachtoffers zijn regelmatig adolescenten of kinderen. Exhibitionisme is veelal een levenslange stoornis die zich al in de adolescentie bij een pleger ontwikkelt. Genoeg redenen om serieuze aandacht te besteden aan de behandeling van exhibitionisten.

Lees meer

No shows in de forensische ggz

03-11-2016

Iedere behandelaar herkent wel de situatie dat hij of zij zit te wachten op een cliënt die niet verschijnt. Voor de behandelaar is het demotiverend om een gesprek voor te bereiden maar het vervolgens niet uit te kunnen voeren en de cliënt is er niet mee geholpen.

Lees meer

Meta-analyse cognitieve gedragstherapie bij agressie

03-11-2016

Binnen de Forensische Zorgspecialisten wordt veelal cognitieve gedragstherapie ingezet als behandeling om recidive te voorkomen. Algemeen wordt aangenomen dat deze behandeling het beste werkt. Om te kijken of deze aanname terecht is, wordt nu een meta-analyse gedaan naar de effecten van cognitief gedragstherapeutische behandelingen (CGT) bij volwassen patiënten met agressieregulatieproblemen.

Lees meer

Zelfbeeld en paranoia

03-11-2016

Omdat uit eerdere studies een verband tussen negatieve cognities en paranoia naar voren is gekomen, rees het idee om te onderzoeken of verbetering van het zelfbeeld (met behulp van de COMET) tot een afname van paranoïde gedachten leidt.

Lees meer

Forensische (F)ACT: Indicatiestelling, risicotaxatie en recidive

03-11-2016

Vanwege het schaarse aanbod van Forensische (F)ACT-teams is eenduidige indicatiestelling van belang om zorg goed te kunnen afstemmen en risico’s op terugval in delictgedrag te verkleinen. Er is onderzocht in welke mate de huidige klinische indicatiecriteria samenhangen met risicofactoren en welke criteria recidive voorspellen.

Lees meer

Herman Veerbeek spreekt tijdens Netwerkdag vaktherapeuten

28-10-2016

Op 10 november spreekt Herman Veerbeek in FPC Dr. S. van Mesdagkliniek (Groningen) tijdens de Netwerkdag vaktherapeuten “Van boosheid naar vergeving?”

Lees meer