Periode

Categorie

Nieuwsberichten

Als journalisten vragen hebben of geïnteresseerd zijn in een interview, kunnen zij contact opnemen met een van onze persvoorlichters: Hiske Dibbets (tel. 030 - 275 82 55) of Sandra Eigeman (tel. 030 - 275 82 15).

Berichten (309)

Stop it Now! wordt vaker teruggebeld voor begeleidingscontact

09-06-2016

De telefonische hulplijn Stop it Now! bestaat inmiddels 4 jaar en biedt gratis en anoniem telefonische hulp aan mensen die pedofiele gevoelens voor kinderen ervaren of personen die zich zorgen maken over het gedrag van iemand in hun omgeving. Wat in de evaluatie van 2014-2015 opvallend is dat mensen vaker terugbellen om zich herhaaldelijk te laten begeleiden bij moeilijke situaties, negatieve gevoelens of met problemen in hun directe omgeving.

Lees meer

Nieuwsbrief afdeling onderzoek juni 2016 van De Forensische Zorgspecialisten verschenen

01-06-2016

De nieuwsbrief van de afdeling onderzoek van De Forensische Zorgspecialisten is voor de tweede keer verschenen. De nieuwsbrief is bedoeld om belangstellenden te informeren over de activiteiten van de afdeling. In deze editie speciale aandacht voor projecten die verbonden zijn aan calls van het programma Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ).

Lees meer

Ambulant forensisch ROMmen

25-05-2016

In 2015 schreef het KFZ een call uit ten behoeve van de ontwikkeling van een Kernset dynamische risicofactoren voor Routine Outcome Monitoring (ROM) in het ambulante forensische veld. Er wordt al uitgebreid ‘geROMd’ in het veld, maar tot nu toe met instrumenten die ontwikkeld zijn voor de reguliere ggz. Per definitie bestaat een ROM instrument voor het forensische veld uit dynamische risicofactoren, als deze namelijk verbeteren neemt het recidiverisico af. Een voorwaarde voor de ontwikkeling van een dergelijk instrument is dat onderzocht wordt welke risicofactoren recidive voorspellen bij ambulant behandelde delinquenten.

Lees meer

Seksuele preoccupatie

25-05-2016

Seksuele preoccupatie, op diverse manieren gedefinieerd en gemeten, komt uit onderzoek naar voren als een belangrijke risicofactor voor recidive van zedendelinquenten. Bij het vaststellen van deze risicofactor in het kader van behandeling, wordt grotendeels gebruik gemaakt van zelfrapportage door de cliënt en de klinische indruk van de behandelaar. Het gebruik van zelfrapportage is echter gevoelig voor sociaal wenselijk antwoorden, wat binnen een forensische context extra problematisch is. Ook klinische indrukken leveren vaak geen betrouwbare meting op.

Lees meer

​Antisociaal gedrag in combinatie met middelengebruik

25-05-2016

Problematisch middelengebruik (PMG) komt relatief vaak voor bij patiënten in forensische (poli)klinieken. PMG is een robuuste risicofactor voor het (herhaald) plegen van delicten. Het reduceren van PMG is dan ook een belangrijk aandachtspunt in de forensische behandelpraktijk.

Lees meer

Contact slachtoffers en tbs’ers; een richtlijn voor netwerkbegeleiders in FPC’s

25-05-2016

De forensische zorg gaat mee in de tendens van de politiek om niet uitsluitend vanuit het perspectief van de dader te werken, maar ook de belangen van het slachtoffer mee te wegen. Sinds 2006 zijn Forensisch Psychiatrische Centra (FPC’s) bijvoorbeeld verplicht bij verlofaanvragen slachtofferonderzoek te doen. In sommige gevallen zijn slachtoffers of nabestaanden directer betrokken bij de behandeling van tbs’ers en hebben FPC’s direct contact met hen. Bij dit contact hanteren FPC’s echter geen uniforme aanpak. Dit was een van de belangrijkste aanleidingen voor het KFZ om in april 2014 een call uit te zetten voor literatuurstudie naar en praktijkervaringen over contact tussen tbs-er of FPC en slachtoffers.

Lees meer

Verkrachters in de tbs en vrouwvijandigheid

25-05-2016

Het is niet moeilijk voor te stellen dat verkrachters haat en agressie jegens vrouwen tonen. Internationale literatuur heeft vrouwvijandigheid ook herhaaldelijk gerelateerd aan seksueel geweld. Toch blijken verkrachters in de klinische praktijk soms ook relatief lovend over vrouwen te spreken. Ook in de wetenschappelijke literatuur is hier indicatie voor, maar onderzoek is schaars en al helemaal bij tbs-patiënten specifiek. Met expliciete en impliciete maten onderzochten wij deze ogenschijnlijke tegenstelling tussen vrouwvijandigheid en welwillendheid tegenover vrouwen bij verkrachters in de tbs. In tegenstelling tot de verwachtingen, bleken verkrachters minder vrouwvijandig dan gezonde, niet-delinquente mannen.

Lees meer

Verpleegkunstprijs voor Kastanjehof E

23-05-2016

Op donderdag 12 mei is de verpleegkunstprijs uitgereikt aan het verpleegkundig team van Kastanjehof E dat een prachtig samenwerkingsproject met de Voorde is gestart. Bij de Voorde, de afdeling voor forensische psychiatrie op het terrein van Zon & Schild, zijn patiënten opgenomen die de strenge beveiliging van de Voorde niet meer nodig hebben, maar wel baat hebben bij de structuur en behandelmethode zoals deze op de Voorde wordt geboden. De uitdaging lag er voor het team van Kastanjehof E in om voor deze groep patiënten een goede oplossing te bedenken, zodat de patiënten naar de reguliere ggz overgeplaatst zouden kunnen worden.

Lees meer