De Van der Hoeven Kliniek zet zich in voor goede contacten met de buurt

Terug naar overzicht

Categorie: Van der Hoeven Kliniek

Gepubliceerd op 13-11-2019

‘De Van der Hoeven Kliniek staat sinds de jaren zeventig in de Utrechtse wijk Lauwerecht. Begin vorig jaar zijn we ons nog actiever gaan inzetten om de contacten met de buurtbewoners te verbeteren. Wij willen graag aan de buurt laten weten dat we voortdurend werken aan de veiligheid en dat we altijd bereid zijn om vragen te beantwoorden en mogelijke zorgen weg te nemen,’ vertelt Linda Daneel. Ze is projectleider van de groep ‘wijkgericht werken’ die begin 2018 in de Van der Hoeven Kliniek startte. ‘Onze band met de buurt is eigenlijk altijd goed geweest,’ legt ze uit. ‘Bewoners mochten in het verleden gebruik maken van ons zwembad en er kwam een zangkoor repeteren in de kliniek. Maar door een verbouwing in 2015 zijn die initiatieven gestopt. Erg jammer. Daarom hebben we een projectgroep in het leven geroepen om de banden met de buurt weer aan te halen.’  

‘Daar kwam nog bij dat er op dit moment in de buurt veel woningen worden gebouwd. We willen ons voorstellen aan deze nieuwe bewoners. Uitleggen wie we zijn en wat we doen. Om die reden hebben we onlangs bij alle nieuwe buren een welkomstkaart in de bus gedaan. ’

‘Met de projectgroep zijn we in eerste instantie op zoek gegaan naar bestaande initiatieven in de wijk waarbij we konden aansluiten,’ vervolgt Daneel. ‘Dat waren het ondernemersfonds en het bewonersplatform. Via het bewonersplatform hebben we begin dit jaar kenbaar gemaakt dat we ons zwembad opnieuw openstellen voor buurtbewoners. Een avond per week mogen twee groepen van twintig mensen komen zwemmen onder leiding van een professionele badmeester. De buurtbewoners komen daarbij niet in contact met onze patiënten. Het openstellen van het zwembad is een succes geworden. We hebben nu een wachtlijst van meer dan negentig geïnteresseerden.’

Linda Daneel noemt nog een aantal activiteiten die in het kader van de verbinding met de wijk worden georganiseerd, zo zijn er nestkastjes voor vogels getimmerd door buurtbewoners in de houtwerkplaats van de Van der Hoeven Kliniek. Met een muurschildering en kunstwerken van de patiënten is meegedaan aan een kunstroute. Voor de toekomst staat onder andere nog een winterfair op het programma. En voor het 65-jarige jubileum van de kliniek in 2020 wordt een theaterstuk gemaakt waarin buurtbewoners mee mogen spelen. ‘We merken dat mensen het op prijs stellen dat wij contact zoeken,’ zegt ze. ‘De gesprekken die we met de bewoners voeren zijn overwegend positief. We horen eigenlijk zelden dat mensen zich zorgen maken omdat ze dichtbij een tbs-kliniek wonen. Veel bewoners zijn nieuwsgierig naar de kliniek en hebben aangegeven dat ze een rondleiding willen. We gaan kijken of we dat kunnen organiseren. Het past zeker in onze plannen omdat we niet alleen naar buiten willen treden, maar de wijk  ook naar binnen willen halen. Zo hopen we dat er buurtbewoners zijn die op termijn bijvoorbeeld  vrijwilligerswerk willen doen. Uiteindelijk zullen onze patiënten ook beter resocialiseren als wij goede contacten hebben in de wijk. Onze slogan is: ‘Veiligheid creëer je met elkaar.’ We hopen dat nu letterlijk met de buurt te realiseren.’

Terug naar overzicht