Interview Inge de Boer, manager Van der Hoeven Kliniek Willem Dreeslaan

Terug naar overzicht

Categorie: Van der Hoeven Kliniek

Gepubliceerd op 20-05-2019

Inge de Boer is sinds begin oktober 2018 werkzaam bij de Van der Hoeven Kliniek. Zij begon als manager behandelzaken en is kort daarna verdergegaan als manager van de locatie Willem Dreeslaan 2 in Utrecht. Eerder werkte ze bij Arkin, als manager bedrijfsvoering en inhoudelijk manager van de Kliniek Intensieve Behandeling (KIB) van Inforsa. Werken bij de Van der Hoeven Kliniek trok haar inhoudelijk erg aan. ‘Ik denk dat het heel fijn is als je hier mag werken’, zegt ze. ‘Met de bijzondere aanpak van deze kliniek. Er is echt een gedegen visie over het therapeutisch klimaat en over het op- en afschalen van zorg in de Van der Hoeven Kliniek. Dat vind ik heel mooi.’

Ze is onder de indruk van de hechte cultuur en de gedrevenheid die medewerkers hebben en hun loyaliteit aan de organisatie. Uiteindelijk hebben we allemaal een gezamenlijk doel: de patiënt op een goede manier, met zo min mogelijk risico’s, terugbrengen in de maatschappij. Als je dat met elkaar voor ogen houdt, dan kun je heel veel bereiken.’
Inge de Boer werkte in het verleden als GZ-psycholoog en hoofd behandeling, toch mist ze het patiëntencontact en het behandelen niet. ‘Ik ben er achter gekomen dat ik het veel leuker vind om breder bezig te zijn te zijn, om dingen op te bouwen en te initiëren,’ meent ze. Bovendien is ze bij de Van der Hoeven Kliniek ook inhoudelijk nog steeds erg betrokken. Ze zit bijvoorbeeld elke ochtend bij de gezamenlijke stafvergadering. ‘Je ziet en spreekt hier medewerkers en patiënten in deze kliniek. Dat is natuurlijk het leuke aan werken hier: dat we hier veel samen doen. Inmiddels werkt Inge de Boer een halfjaar in de kliniek en heeft in het kader van het inwerken meegelopen op verschillende afdelingen. Volgens haar kunnen sommige processen efficiënter in de kliniek. Ze houdt zich momenteel bezig met het sturen op processen. ‘Ik wil de processen graag zuiverder en helderder vormgeven en de verantwoordelijkheden duidelijker beleggen,’ meent ze. Daarnaast vindt ze het belangrijk om zorg te dragen voor de medewerkers. ‘Alles staat of valt bij goede  medewerkers. We moeten de medewerkers goed zien en horen en daar daadwerkelijk iets mee doen. Ik denk dat de rol die ik heb als locatiemanager vooral ook het zorgen voor mijn mensen is.’

Terug naar overzicht