Afwijkende seksuele interesses en gedragingen

Doelstelling/onderwerp

De doelstelling van dit onderzoek is tweeledig:

(1) Inzichten verkrijgen in de contextuele en persoonlijkheidsfactoren die met afwijkende seksuele interesses en gedragingen (o.a. pedofilie) samenhangen;

(2) Inzichten verkrijgen in het hulpzoekend gedrag van personen met afwijkende interesses en gedragingen (o.a. pedofilie).

Onderzoekspopulatie

Voor beide onderzoekslijnen: personen uit de algemene en forensische populatie (ambulant/residentieel), mannen/vrouwen, volwassenen.

Methodologie/instrumenten

(1) Enquête bevragingen bij personen uit de algemene en forensische populatie die naar seksuele interesses en gedragingen en contextuele en persoonlijkheidsfactoren peilen;

(2) Enquête bevragingen bij personen uit de algemene en forensische populatie met het doel om het hulpzoekend gedrag van personen met afwijkende interesses en gedragingen in kaart te brengen (i.s.m. Stop it Now! Vlaanderen en Stop it Now! Nederland).

Betrokkenen DFZS

Kasia Uzieblo

Referenties/Links

Gillespie, S.M., Jones, A., Uzieblo, K., Garofalo, C., & Robinson, E. (2020). Coping Using Sex during the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Outbreak in the United Kingdom. The Journal of Sexual Medicine. Advance online publication.

Keulen-de Vos, M.E., Uzieblo, K., De Boeck, M., Blok, M., & Lkasbi, Z. (2020). Preventie en behandeling van seksueel geweld. GGZ Nurse Academy, 3, 9-24.

McCartan, K., Uzieblo, K., & Smid, W. (2020). Professionals’ Understandings of and Attitudes to the Prevention of Sexual Abuse: An International Exploratory Study. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology. Advance online publication.

Uzieblo, K., & van Doorn, E. (2019). Een kritische blik op psychopathie en seksueel geweld. Tijdschrift voor Seksuologie, 43(1), 51-60.

Bommel van, R., Uzieblo, K., Bogaerts, S., & Garofalo, C. (2018). Psychopathic Traits and Deviant Sexual Fantasies: The Moderating Role of Gender. International Journal of Forensic Mental Health, 17(3), 256-271.

Vertommen, T., Kampen, J.K., Schipper-van Veldhoven, N., Uzieblo, K., & Van Den Eede, F. (2017). Profiling perpetrators of international violence against children in sport based on a victim survey. Child Abuse & Neglect, 63, 172-182.

Keywords

Afwijkende seksuele interesses en gedragingen, pedofilie, parafilie, hulpzoekend gedrag
Terug naar overzicht

Kasia Uzieblo

Prof. dr. Kasia Uzieblo

Opleiding

Psycholoog (klinische psychologie); in 2008 aan de Universiteit Gent (België) gepromoveerd op 'Emotional processing in psychopathy: An experimental analysis'. Sinds 2018 werkzaam bij de Van der Hoeven kliniek. Daarnaast sinds 2020 werkzaam als professor criminologische en forensische psychologie bij het departement Criminologie aan de Vrije Universiteit Brussel (België). Voert deskundigenonderzoek uit in kader van strafzaken (België).

Expertise

Psychopathie, forensische psychodiagnostiek (incl. risicotaxatie), afwijkende seksuele interesses en gedragingen (o.a. pedofilie), huiselijk geweld

Primaire projecten

Links

Contact