Archief

Hier vindt u een overzicht van onze afgeronde onderzoeksprojecten.

Volwassenen

Kernset K-factoren voor het ambulante forensische veld (afgerond)

Destilleren van een kernset van risico- en beschermende factoren ten behoeve van gebruik bij volwassenen in de ambulante forensische zorg met betrekking tot algemene, gewelds- en seksuele recidive.

Lees meer

E-learning risicotaxatie (afgerond)

Het ontwikkelen van een e-learning module waarin de deelnemer in twee uur kennis maakt met risicotaxatie met behulp van de HCR-20V3 (of HKT-R).

Lees meer

Risicotaxatie en etnische diversiteit (afgerond)

Overzicht bieden van de stand van zaken omtrent risicotaxatie van geweld bij etnische minderheden.

Lees meer

Stop it Now! (afgerond)

Europese evaluatie van de implementatie en impact van de Stop it Now! hulplijnen in Nederland en in de UK. Stop It Now! Is een hulplijn voor mensen die seksuele gevoelens hebben voor kinderen.

Lees meer

Cognitieve vervormingen (afgerond)

Ten behoeve van behandeling/recidivevermindering onderzoeken of impliciete maten IAT, ERP en EF effectiever zijn voor detectie van cognitieve vervormingen dan zelfrapportage (KFZ call).

Lees meer

Vrouwvijandigheid (afgerond)

Het onderzoeken van de mogelijkheid om (facetten van) vrouwvijandigheid impliciet te meten (KFZ call).

Lees meer

Motieven (afgerond)

Het ontwikkelen van een instrument om motieven voor delicten gestructureerd in kaart te brengen.

Lees meer

Recidive ambulant volwassenen (afgerond)

Recidive tijdens en na de ambulante behandeling bij de Waag.

Lees meer

Brandstichters (afgerond)

Het vergelijken van kenmerken en recidivegegevens van brandstichters en geweldplegers om na te gaan of aan hand hiervan iets over de inhoud van de behandeling gezegd kan worden.

Lees meer

Huisdieren in de langdurige forensische zorg (afgerond)

Het meten van de effecten van het bezoek van huisdieren op het welzijn van de patiënten in de langdurige forensische zorg.

Lees meer

Indicatiecriteria intensieve outreachende behandeling (afgerond)

Een vergelijking tussen cliënten geïndiceerd voor een ambulante forensische behandeling (policliënten) en cliënten geïndiceerd voor een outreachende en intensieve ambulante behandeling (ForFACT-cliënten).

Lees meer

Blended care E-Health (afgerond)

Het implementeren van eHealth bij volwassenen met forse agressieproblemen. Daaraan verbonden onderzoek naar de ervaringen van cliënten en behandelaars met blended care.

Lees meer

Checklist Verwijzing Ambulante Forensische GGZ (afgerond)

Ontwikkelen van een checklist voor alle eerstelijnshulpverleners ter ondersteuning in de beslissing om jeugdige en volwassen cliënten of patiënten al dan niet door te verwijzen naar ambulante forensische zorg.

Lees meer

Arousal in reactie op exhibitionistische fantasieën (afgerond)

We onderzoeken of de fysiologische reacties (in de vorm van huidgeleiding en heart rate variability) bij het beluisteren van een exhibitionistische fantasie, verschillen tussen exhibitionisten in behandeling bij de Waag en een controlegroep uit de algemene bevolking. Hoewel men op het eerste gezicht zou denken dat de exhibitionisten meer zullen reageren op deze fantasieën, is de hypothese toch het omgekeerde: dat zij minder zullen reageren.

Lees meer

Jeugd

Opvoedingsvaardigheden en delictgedrag (afgerond)

Onderzoeken van de kwaliteit van opvoedingsvaardigheden van de primaire verzorgers (geoperationaliseerd als de mate van ondersteuning, controle, acceptatie en conflicthantering) de mate van delictgedrag bij meisjes voorspelt.

Lees meer

Seksueel risicogedrag en delinquentie (afgerond)

Seksueel risicogedrag en delinquent gedrag wordt verklaard vanuit de Problem Behavior Theory.

Lees meer

Recidive ambulant jeugd (afgerond)

Recidive tijdens en na de ambulante behandeling bij de Waag.

Lees meer

Multisysteemtherapie (MST) en tolken (afgerond)

Onderzoeken of er een verschil is in recidive tussen jongeren die MST hebben gekregen al dan niet met medewerking van een tolk.

Lees meer