Jeugd

Opvoedingsvaardigheden en delictgedrag (afgerond)

Onderzoeken van de kwaliteit van opvoedingsvaardigheden van de primaire verzorgers (geoperationaliseerd als de mate van ondersteuning, controle, acceptatie en conflicthantering) de mate van delictgedrag bij meisjes voorspelt.

Lees meer

Seksueel risicogedrag en delinquentie (afgerond)

Seksueel risicogedrag en delinquent gedrag wordt verklaard vanuit de Problem Behavior Theory.

Lees meer

Recidive ambulant jeugd (afgerond)

Recidive tijdens en na de ambulante behandeling bij de Waag.

Lees meer

Multisysteemtherapie (MST) en tolken (afgerond)

Onderzoeken of er een verschil is in recidive tussen jongeren die MST hebben gekregen al dan niet met medewerking van een tolk.

Lees meer