Behandeling op afstand in de forensische ambulante ggz

Doelstelling/onderwerp

Door de coronapandemie konden behandelingen ineens niet meer in levenden lijve doorgaan, maar vonden op afstand doorgang door hoofdzakelijk videobellen en telefoneren. Om een beeld te krijgen van hoe cliënten dit ervaren hebben, is hun gevraagd een enquête over dit onderwerp in te vullen.

Onderzoekspopulatie

Mannen/vrouwen, volwassenen, ambulant, alle zorglijnen.

Methodologie/instrumenten

Enquête over behandeling op afstand.

Betrokkenen DFZS

Julia Wilpert (contactpersoon) en Joan van Horn.

Links

Onderzoeksbericht Behandeling op afstand

Keywords

Ambulante Forensische ggz, behandeling op afstand


Terug naar overzicht

Julia Wilpert

Julia Wilpert MSc.

Opleiding

Psycholoog (klinische psychologie) en sinds 2005 werkzaam bij de Waag.

Expertise

Risicotaxatie, ambulante zedenpopulatie

Primaire projecten

Behandeling op afstand in de forensische ambulante ggz
* Vrouwen van partnergeweldplegers
Vragenlijstpakket Zeden

Links

Contact

jwilpert@dfzs.nl