Impact of treatment of ADHD on intimate partner violence (ITAP)

Doelstelling/onderwerp

Het onderzoeken van de impact die het diagnosticeren en behandelen van ADHD heeft op het effect van de behandeling van huiselijk geweld problematiek.

Onderzoekspopulatie

Mannen/vrouwen, volwassenen, ambulant, huiselijk geweld.

Methodologie/instrumenten

Prospectief poliklinisch praktijkonderzoek met behulp van zelfrapportagelijsten met betrekking tot het meten van ADHD problematiek (ADHD RS, ASRS V1.1, UKV), persoonlijkheidsproblematiek (PDQ-R), huiselijk geweld problematiek (CTS 2 en IPVCS) en algemene agressie (MOAS). Daarnaast wordt een diagnostische assessment gedaan aan hand van drie semigestructureerde interviews: de MINIplus, de SCID2 en de DIVA. De deelnemers die met ADHD worden gediagnosticeerd, worden een jaar lang gevolgd middels vier follow-up metingen (zelfrapportage).

Betrokkenen DFZS

Nannet Buitelaar (contactpersoon).

In samenwerking met

Radboud Universiteit Nijmegen, Universiteit van Amsterdam.

Referenties/Links

Buitelaar, N. J. L., Ferdinand, R. F., Posthumus, J.A., & Buitelaar, J.K. (2016). Screening for ADHD Among Offenders of Intimate Partner Violence. International Journal of Forensic Mental Health. doi: 10.1080/14999013.2016.1160962

Buitelaar, N. J., Posthumus, J. A., & Buitelaar, J. K. (2015). ADHD in childhood and/or adulthood as a risk factor for domestic violence or intimate partner violence: A systematic review. Journal of Attention Disorders. doi: 10.1177/1087054715587099Buitelaar, N. J. L., Posthumus, J. A., Scholing, A., & Buitelaar, J.K. (2014). Impact of Treatment of ADHD on intimate Partner violence (ITAP), a study protocol. BMC Psychiatry. Retrieved from http://bmcpsychiatry.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12888-014-0336-2

Buitelaar, N. J. L., & Ferdinand, R. F. (2013). ADHD undetected in criminal adults. Journal of Attention Disorders. doi: 10.1177/1087054712466916


Terug naar overzicht

Nannet Buitelaar