Jeugd

We geven een overzicht van onze risicotaxatie instrumenten jeugd. We richten ons op het ontwikkelen en onderzoeken van deze instrumenten voor risicofactoren en beschermende factoren.

Risicotaxatie

Ambulante risicotaxatie jeugd - RAF GGZ Jeugd

Onderzoeken psychometrische eigenschappen: onder andere voorspellende waarde recidive en meerwaarde beschermende factoren.

Lees meer

Beschermende factoren

Residentieel JJI - Risico- en Beschermende factoren voor jongeren en jongvolwassen

Onderzoek naar de toegevoegde waarde van beschermende factoren voor jongeren (12-17) en jongvolwassenen (18-25) binnen de residentiele jeugdzorg (Justitiële Jeugd Inrichtingen). Hebben beschermende factoren toegevoegde waarde voor het vormgeven van behandelinterventies en risicomanagement en voor het voorspellen van gewelddadig gedrag zowel ten tijde van als na de behandeling? Kunnen beschermende factoren veranderen tijdens behandeling en is die verandering voorspellend voor verminderde recidive?

Lees meer

Ambulant - Beschermende factoren voor jongeren en jongvolwassenen (afgerond)

Het onderzoeken van de psychometrische eigenschappen van de Structured Assessment of Protective Factors for violence risk – Youth Version (SAPROF-YV) voor de ambulante context: voorspellende waarde geweldsrecidive, interbeoordelaarsbetrouwbaarheid, vergelijking jongens/meisjes, vergelijking jeugd/jong volwassenen (jovo).

Lees meer

SAPROF - Youth Version development (afgerond)

De ontwikkeling van een risicotaxatie instrument specifiek voor beschermende factoren voor gewelddadig gedrag bij jongeren en jong volwassenen: de Structured Assessment of Protective Factors for violence risk - Youth Version (SAPROF-YV).

Lees meer

Zeden

Risicotaxatie jeugdige zedendelinquenten - J-SOAP D

Onderzoeken van psychometrische kwaliteiten van de jeugd zeden risicotaxatie-instrument J-SOAP D, zoals de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid.

Lees meer

Meisjes

Opvoedingsvaardigheden en delictgedrag

Onderzoeken van de kwaliteit van opvoedingsvaardigheden van de primaire verzorgers (geoperationaliseerd als de mate van ondersteuning, controle, acceptatie en conflicthantering) de mate van delictgedrag bij meisjes voorspelt.

Lees meer

Seksueel risicogedrag en delinquentie

Seksueel risicogedrag en delinquent gedrag wordt verklaard vanuit de Problem Behavior Theory.

Lees meer

Recidive onderzoek

Recidive ambulant

Recidive tijdens en na de ambulante behandeling bij de Waag.

Lees meer

Interventies / Assessments

Multisysteemtherapie (MST) en tolken (afgerond)

Onderzoeken of er een verschil is in recidive tussen jongeren die MST hebben gekregen al dan niet met medewerking van een tolk.

Lees meer

Ouderschap met Liefde en Grenzen (OLG)

Onderzoeken van veranderingen in onder andere probleemgedrag bij jongeren en opvoedingsvaardigheden van ouders door systeemgerichte interventie OLG.

Lees meer