Beschermende factoren

Residentieel JJI - Risico- en Beschermende factoren voor jongeren en jongvolwassen

Onderzoek naar de toegevoegde waarde van beschermende factoren voor jongeren (12-17) en jongvolwassenen (18-25) binnen de residentiele jeugdzorg (Justitiële Jeugd Inrichtingen). Hebben beschermende factoren toegevoegde waarde voor het vormgeven van behandelinterventies en risicomanagement en voor het voorspellen van gewelddadig gedrag zowel ten tijde van als na de behandeling? Kunnen beschermende factoren veranderen tijdens behandeling en is die verandering voorspellend voor verminderde recidive?

Lees meer

Ambulant - Beschermende factoren voor jongeren en jongvolwassenen (afgerond)

Het onderzoeken van de psychometrische eigenschappen van de Structured Assessment of Protective Factors for violence risk – Youth Version (SAPROF-YV) voor de ambulante context: voorspellende waarde geweldsrecidive, interbeoordelaarsbetrouwbaarheid, vergelijking jongens/meisjes, vergelijking jeugd/jong volwassenen (jovo).

Lees meer

SAPROF - Youth Version development (afgerond)

De ontwikkeling van een risicotaxatie instrument specifiek voor beschermende factoren voor gewelddadig gedrag bij jongeren en jong volwassenen: de Structured Assessment of Protective Factors for violence risk - Youth Version (SAPROF-YV).

Lees meer