Interventies / Assessments

Multisysteemtherapie (MST) en tolken (afgerond)

Onderzoeken of er een verschil is in recidive tussen jongeren die MST hebben gekregen al dan niet met medewerking van een tolk.

Lees meer

Ouderschap met Liefde en Grenzen (OLG)

Onderzoeken van veranderingen in onder andere probleemgedrag bij jongeren en opvoedingsvaardigheden van ouders door systeemgerichte interventie OLG.

Lees meer