Meisjes

Opvoedingsvaardigheden en delictgedrag

Onderzoeken van de kwaliteit van opvoedingsvaardigheden van de primaire verzorgers (geoperationaliseerd als de mate van ondersteuning, controle, acceptatie en conflicthantering) de mate van delictgedrag bij meisjes voorspelt.

Lees meer

Seksueel risicogedrag en delinquentie

Seksueel risicogedrag en delinquent gedrag wordt verklaard vanuit de Problem Behavior Theory.

Lees meer