Risicotaxaties: herhaalde risicotaxatie metingen en risicocommunicatie

Doelstelling/onderwerp

De doelstelling van dit onderzoek is tweeledig:

(1) Inzichten verkrijgen in de manier waarop de uitkomsten van risicotaxaties begrepen worden en welke factoren dit begrip beïnvloeden;

(2) Inzichten verkrijgen in veranderingen op de dynamische risicofactoren binnen een forensische behandelcontext.

Onderzoekspopulatie

(1) Professionals werkzaam met forensisch cliënteel, mannen/vrouwen, volwassenen;

(2) Forensische patiënten, forensische psychiatrie.

Methodologie/instrumenten

(1) Enquête bevragingen bij professionals werkzaam met forensisch cliënteel;

(2) Onderzoek naar veranderingen over herhaalde risicotaxatie metingen heen en dit op de HCR-20v3 en de Static-Stable-Acute.

Betrokkenen DFZS

Kasia Uzieblo, Vivienne de Vogel, Ellen van den Broek & Wineke Smid

Referenties/Links

De Beuf, T., Uzieblo, K., & de Vogel, V. (2020). Weerstand tegen risicogerichte daderbegeleiding onder de loep.

Uzieblo, K., De Beuf, T., & Smid, W. (2020). Hoe kunnen we voorspellen of daders van seksueel geweld hervallen?

Smid, W.J., & Uzieblo, K. (2020). Risicotaxatie: waarheen, waarvoor? De Psycholoog, 3, 10-21.

Uzieblo, K., Merckx, L., Vertommen, T., De Boeck, M., & Huys, W. (2018). A Matter of Shared Responsibility: How practitioners, policy makers, and media shape sex offender risk assessment in Flanders (Belgium). Sexual Offender Treatment, 13(1/2).

Van Horn, J., Eisenberg, M., & Uzieblo, K. (2016). Risicotaxatie in de Nederlandse Ambulante Forensische Geestelijke Gezondheidszorg. Tijdschrift voor psychiatrie, 58(8), 583-592.

Keywords

Risicotaxatie, risicocommunicatie, herhaalde metingen, HCR-20v3, Static-Stable-Acute
Terug naar overzicht

Kasia Uzieblo

Prof. dr. Kasia Uzieblo

Opleiding

Psycholoog (klinische psychologie); in 2008 aan de Universiteit Gent (België) gepromoveerd op 'Emotional processing in psychopathy: An experimental analysis'. Sinds 2018 werkzaam bij de Van der Hoeven kliniek. Daarnaast sinds 2020 werkzaam als professor criminologische en forensische psychologie bij het departement Criminologie aan de Vrije Universiteit Brussel (België). Voert deskundigenonderzoek uit in kader van strafzaken (België).

Expertise

Psychopathie, forensische psychodiagnostiek (incl. risicotaxatie), afwijkende seksuele interesses en gedragingen (o.a. pedofilie), huiselijk geweld

Primaire projecten

Links

Contact