Recidive onderzoek

Recidive Hoeven Kliniek - Hoeven Outcome Monitor (HOM)

Ontwikkelen van een kliniekspecifieke recidivemonitor volgens Evidence Based Medicine (EBM) en best practice richtlijnen om forensisch psychiatrische behandeling te evalueren en te verbeteren.

Lees meer

De Lerende Praktijk

Deelname aan het project ‘Naar een Lerende Praktijk van Behandeling en Risicomanagement’ in samenwerking met alle FPC’s en FPK’s en het EFP. Ontwikkelen van een Lerende Prakijk die middels diverse databanken (de LDR-tbs & de Forensic Outcome Monitor: FOM) grootschalig wetenschappelijk onderzoek, analyse van behandel- en risicotaxatiedata en valide analyse van delict- en recidive-informatie mogelijk maakt.

Lees meer

Recidive ambulant

Recidive tijdens en na de ambulante behandeling bij de Waag.

Lees meer