Risicotaxatie

Risicofactoren geweld - HCR-20 / HCR-20V3

Het onderzoeken van de psychometrische eigenschappen van de Historical Clinical Risk management - 20 (HCR-20) en de Historical Clinical Risk management - 20 Version 3 (HCR-20V3): voorspellende waarde geweldsincidenten tijdens behandeling en geweldsrecidive na de behandeling, interbeoordelaarsbetrouwbaarheid, verandering gedurende behandeling, vergelijking verschillende patiëntgroepen.

Lees meer

Ambulante risicotaxatie - RAF GGZ

Psychometrische eigenschappen van de RAF GGZ: voorspellende waarde, interbeoordelaarsbetrouwbaarheid, meerwaarde beschermende factoren, meerwaarde klinische ervaring van beoordelaars.

Lees meer

Kernset K-factoren voor het ambulante forensische veld

Destilleren van een kernset van risico- en beschermende factoren ten behoeve van gebruik bij volwassenen in de ambulante forensische zorg met betrekking tot algemene, gewelds- en seksuele recidive.

Lees meer

Korte termijn risicotaxatie - START

De bruikbaarheid van de START voor de forensisch psychiatrische praktijk onderzoeken.

Lees meer

Landelijke Databank Risicotaxatie - LDR-tbs

Deelname aan het project Landelijke Databank Risicotaxatie tbs (LDR-tbs) i.s.m. het EFP en alle FPC’s en FPK’s. Het ontwikkelen en onderhouden van een landelijke databank waarin alle risicotaxatiegegevens van alle tbs-klinieken worden verzameld en beschikbaar worden gesteld voor grootschalig onderzoek. Het project LDR-tbs is onderdeel van het project ‘De Lerende Praktijk van Behandeling en Risicomanagement’ (FOM).

Lees meer

Zelfbeoordeling risicotaxatie

Ontwikkeling van een zelfbeoordelingsversie van de SAPROF (SAPROF – Interview Self-Appraisal; SAPROF-ISA) en pilotonderzoek naar gebruik in de klinische praktijk.

Lees meer

E-learning risicotaxatie (afgerond)

Het ontwikkelen van een e-learning module waarin de deelnemer in twee uur kennis maakt met risicotaxatie met behulp van de HCR-20V3 (of HKT-R).

Lees meer

Risicotaxatie en etnische diversiteit (afgerond)

Overzicht bieden van de stand van zaken omtrent risicotaxatie van geweld bij etnische minderheden.

Lees meer