Zeden

Dynamische risicofactoren zedendelinquenten - STABLE-2007

Onderzoek naar de toegevoegde waarde van dynamische risicotaxatie bij zedendelinquenten en de bruikbaarheid daarbij van de Stable-2007. Voegen dynamische factoren iets toe aan statische factoren? Welke dynamische factoren moeten we het eerst behandelen en hoe? En wanneer is iemand voldoende verbeterd?

Lees meer

RAF GGZ & STATIC-99R/STABLE-2007 ambulant

Vergelijking tussen de RAF GGZ Volwassenen en de STATIC-99R/STABLE-2007 in de voorspelling van recidive bij zedendelinquenten.

Lees meer

Seksuele preoccupatie

Studie naar het vaststellen en beïnvloeden van een toenaderingsneiging voor seksuele prikkels als een mechanisme achter seksuele preoccupatie (los van zelfrapportage en klinische indrukken) (KFZ call).

Lees meer

Youthful stranger aggression

Factoranalyse over de items van de statische risicotaxatie instrumenten (Static-99R en 2002R) laat 3 factoren zien: factor 1 verwijst naar (pedo)seksuele deviantie, factor 3 verwijst naar antisociale oriëntatie. De betekenis van factor 2 is onduidelijk en deze wordt voorlopig ‘Youthful stranger aggression’ genoemd. Dit onderzoek probeert meer zicht te krijgen op de dader-, slachtoffer- en delictkenmerken die samenhangen met deze factor 2.

Lees meer

Netwerkanalyse van de Static-99R

Door middel van een netwerkanalyse worden de unieke onderlinge relaties tussen de individuele factoren van de Static-99R weergegeven evenals de unieke relatie tussen de individuele factoren en recidive.

Lees meer

Nederlandse normtabellen voor de Static-99R

Het onderzoek beoogt Nederlandse normtabellen te creëren voor gebruik bij de Static-99R risicotaxatie. Tot nu toe moeten we het doen met internationale normen die een indicatie geven van de te verwachten recidivepercentages bij elke Static-99R score. Wanneer genoeg materiaal verzameld kan worden dan kunnen Nederlandse normtabellen gemaakt worden.

Lees meer

Deviant Sexual Interests in Rapists and Molesters: A Meta-Analysis

In bestaand onderzoek naar deviante seksuele interesse wordt met name gekeken naar de verhouding tussen normale en deviante interesses in proefpersonen. In deze meta-analyse wordt de ruwe data geanalyseerd om te bekijken of verkrachters en kindmisbruikers sterker getypeerd worden door meer interesse in deviante prikkels of door minder interesse in normale prikkels.

Lees meer

Risiconiveau en Zorgtoewijzing Zedendelinquenten

In het proefschrift van Wineke Smid kwam naar voren dat risiconiveaus en zorgtoewijzing van zedendelinquenten in de Nederlandse praktijk nog net goed op elkaar waren afgestemd. Plegers met een hoog risico kregen vaak te weinig behandeling en plegers met een laag risico kregen vaak teveel behandeling. Omdat de zaken in dat onderzoek van enige tijd geleden stamden, wordt in dit onderzoek gekeken naar de recente stand van zaken. Er wordt gekeken of tussen 2010 en 2015 veroordeelde zedendelinquenten de zorgtitels krijgen die past bij hun recidiverisico.

Lees meer

VragenlijstPakket Zeden (VPZ)

Onderzoek naar kenmerken van de ambulante zedenpopulatie en psychometrische eigenschappen van diverse zelf-rapportage-instrumenten.

Lees meer

EMDR-behandeling bij exhibitionisten

Kan de deviante opwinding die exhibitionisten ervaren bij het plegen van hun delicten behandeld worden door middel van EMDR? Werkt een dergelijke behandeling beter dan de gebruikelijke cognitieve gedragstherapie?

Lees meer