VragenlijstPakket Zeden (VPZ)

Doelstelling/onderwerp

Onderzoek naar kenmerken van de ambulante zedenpopulatie en psychometrische eigenschappen van diverse zelf-rapportage-instrumenten.

Onderzoekspopulatie

Mannen, volwassenen, ambulant, zeden.

Methodologie/instrumenten

Diverse zelf-rapportage-instrumenten.

Betrokkenen DFZ

Julia Wilpert (contactpersoon), Joan van Horn.

Referenties/Links

Wilpert, J. (2017). Self-reported versus diagnosed paraphilias in outpatient sexual offenders. Journal of Forensic Psychiatry and Psychology, doi: 10.1080/14789949.2017.1365156.

Horn, J.E. van, & Wilpert, J. (2017). Full and Short Versions of the Coping Inventory for Stressful Situations and Social Problem-Solving Inventory-Revised. Psychological Reports, doi: 10.1177/0033294117702362.

Wilpert, J. (2016). Hechting bij de seksueel grensoverschrijdend gedrag-populatie van de Waag.pdf. Onderzoeksbulletin DFZS, september 2016.

Hag, B. ten, Wilpert, J., & Van Horn, J. E. (2015). Seksueel functioneren bij cliënten met seksueel grensoverschrijdend gedrag.pdf. Onderzoeksbulletin DFZS, maart 2015.

Hag, B. ten, Wilpert, J., & Van Horn, J. E. (2012). Vragenlijstpakket zeden (VPZ): Een multifunctionele steunpilaar voor de behandeling van volwassen cliënten met seksueel grensoverschrijdend gedrag.pdf. De Waag News Flash, Jaargang 7, nr. 1.

Keywords

Ambulante forensische ggz, ZedenTerug naar overzicht

Julia Wilpert

Julia Wilpert MSc.

Opleiding

Psycholoog (klinische psychologie) en sinds 2005 werkzaam bij de Waag.

Expertise

Risicotaxatie, ambulante zedenpopulatie

Primaire projecten

* Vragenlijstpakket Zeden
* Vrouwen van partnergeweldplegers
* Werkrelatie in de forensische ggz

Links

Contact

jwilpert@dfzs.nl