Werkrelatie in de forensische ambulante ggz

Doelstelling/onderwerp

De werkrelatie tussen cliënt en therapeut is een belangrijk middel om tot gunstige uitkomsten te komen. In dit onderzoek wordt bekeken wat invloed heeft op deze werkrelatie.

Onderzoekspopulatie

Mannen/vrouwen, volwassenen, ambulant, therapeuten.

Methodologie/instrumenten

Literatuuronderzoek en interviews met therapeuten.

Betrokkenen DFZS

Julia Wilpert (contactpersoon).

Keywords

Ambulante Forensische ggz, werkrelatie


Terug naar overzicht

Julia Wilpert

Julia Wilpert MSc.

Opleiding

Psycholoog (klinische psychologie) en sinds 2005 werkzaam bij de Waag.

Expertise

Risicotaxatie, ambulante zedenpopulatie

Primaire projecten

* Vragenlijstpakket Zeden
* Vrouwen van partnergeweldplegers
* Werkrelatie in de forensische ggz

Links

Contact

jwilpert@dfzs.nl