SAPROF – Youth Version

Achtergrond

De Structured Assessment of Protective Factors for violence risk – Youth Version (SAPROF-YV; De Vries Robbé, Geers, Stapel, Hilterman & De Vogel, 2014) is een risicotaxatie instrument ontwikkeld om beschermende factoren voor jeugd gestructureerd in kaart te brengen in aanvulling op de inschatting van risicofactoren voor jeugd met instrumenten zoals de SAVRY, RAF GGZ of J-SOAP. De checklist komt voort uit de behoefte van behandelaars aan meer aandacht voor de sterke kanten van de patiënt/cliënt en zijn of haar omgeving. Beschermende factoren meenemen in de risicotaxatie draagt bij aan een zo volledig mogelijk beeld van de cliënt en een zo accuraat mogelijke inschatting van het geweldsrisico. Het combineren van de SAPROF-YV en een instrument voor risicofactoren, levert een zo volledig mogelijk beeld van de aanwezige risico- en beschermende factoren voor geweldsrecidive.

De doelstelling is dat het gestructureerd inschatten van beschermende factoren voor geweld bijdraagt aan een efficiëntere behandeling en het verminderen van recidive bij jeugdigen. Met behulp van de dynamische factoren van de SAPROF-YV kan vooruitgang in de behandeling gemeten worden en kunnen positieve doelen opgesteld worden ten behoeve van behandelplannen. Met het in kaart brengen van veranderingen in beschermende factoren gedurende de behandeling is de SAPROF een geschikt instrument voor behandelevaluatie en Routine Outcome Monitoring (ROM) van positieve factoren. Het instrument is inmiddels ingevoerd in de standaard risicotaxatie en ROM praktijk van alle Justitiële Jeugd Instellingen in Nederland.

Verdere informatie

Er is naast de Nederlandse versie ook een Engelse en Spaanse versie van de SAPROF-YV beschikbaar. Een Franse, Duitse, Zweedse, Deense, Finse, Portugese, en Japanse versie zijn in ontwikkeling. Op de website www.saprof.com is informatie te vinden over de SAPROF-YV, beschermende factoren en recente onderzoeksresultaten. Ook zijn codeerbladen en flyers in verschillende talen te downloaden.

Voor inhoudelijke informatie over de SAPROF-YV kunt u contact opnemen met de auteurs via:  mdevriesrobbe@hoevenkliniek.nl of saprof-yv@saprof.com.

Zie ook onderzoeksproject  ‘Beschermende factoren jeugd - SAPROF-YV’

Handleiding

Exemplaren van de Nederlandse SAPROF-YV handleiding zijn te bestellen bij  Eburon Engelstalige handleidingen zijn in Engeland verkrijgbaar via het Cognitive Centre en in Canada via Caversham Booksellers. Overige vertalingen zijn via de verschillende vertalers van het instrument verkrijgbaar of te downloaden van de website, zie www.saprof.com.

Training

Trainingen in het gebruik van de Nederlandse SAPROF worden aangeboden via de Forensische Academie (RINO groep in samenwerking met De Forensische Zorgspecialisten), zie  www.rinogroep.nl/categorie/63/Forensische-Academie. Training in andere talen wordt in verschillende landen aangeboden door internationale trainers, zie www.saprof.com voor een overzicht van contactpersonen in verschillende landen en een overzicht van aankomende internationale trainingen.

Terug naar het overzicht Jeugd