SAPROF

Achtergrond 

De Structured Assessment of Protective Factors for violence risk (SAPROF; De Vogel, De Ruiter, Bouman & De Vries Robbé, 2007; 2e editie 2012) is een risicotaxatie instrument ontwikkeld om beschermende factoren gestructureerd in kaart te brengen in aanvulling op de inschatting van risicofactoren met instrumenten zoals de HCR-20(V3), HKT-30/R, RAF GGZ of Static/Stable. De checklist komt voort uit de behoefte van behandelaars aan meer aandacht voor de sterke kanten van de patiënt/cliënt en zijn of haar omgeving. Beschermende factoren meenemen in de risicotaxatie draagt bij aan een zo volledig mogelijk beeld van de cliënt en een zo accuraat mogelijke inschatting van het geweldsrisico. Het combineren van de SAPROF en een instrument voor risicofactoren, levert de beste voorspelling van geweldsrecidive.

Het gestructureerd inschatten van beschermende factoren voor geweld draagt bij aan een efficiëntere behandeling en het verminderen van recidive. Met behulp van de dynamische factoren van de SAPROF kan vooruitgang in de behandeling gemeten worden en kunnen positieve doelen opgesteld worden ten behoeve van behandelplannen. Veranderingen in beschermende factoren gedurende de behandeling blijken voorspellend te zijn voor geweldsrecidive na de behandeling, wat de SAPROF een geschikt instrument maakt voor behandelevaluatie en Routine Outcome Monitoring (ROM). Het instrument wordt inmiddels breed internationaal toegepast binnen de forensische psychiatrie.

Verdere informatie 

Er is naast de Nederlandse versie ook een Engelse, Duitse, Franse, Spaanse, Portugese, Italiaanse, Griekse, Noorse, Zweedse, Deense, Russische, Roemeense, Poolse en Japanse versie van de SAPROF beschikbaar. Op de website  www.saprof.com is informatie te vinden over de SAPROF, beschermende factoren en recente onderzoeksresultaten. Ook zijn factsheets, codeerbladen en flyers in verschillende talen te downloaden. Voor inhoudelijke informatie over de SAPROF kunt u contact opnemen met de auteurs via:  mdevriesrobbe@hoevenkliniek.nl of saprof@hoevenkliniek.nl

Zie ook onderzoeksprojecten ' Beschermende factoren SAPROF', 'Beschermende factoren zedendelinquenten' en ‘Zelfbeoordeling risicotaxatie’.

Handleiding 

Exemplaren van de Nederlandse SAPROF handleiding zijn te bestellen bij  Eburon, Engelstalige handleidingen zijn in Engeland verkrijgbaar via het Cognitive Centre en in Canada via Caversham Booksellers. Overige vertalingen zijn via de verschillende vertalers van het instrument verkrijgbaar of te downloaden van de website, zie www.saprof.com.

Training 

Trainingen in het gebruik van de Nederlandse SAPROF worden aangeboden via de Forensische Academie (RINO groep in samenwerking met De Forensische Zorgspecialisten), zie www.rinogroep.nl/categorie/63/Forensische-Academie. Training in andere talen wordt in verschillende landen aangeboden door een groep van zo’n 80 internationale trainers, zie www.saprof.com voor een overzicht van contactpersonen in verschillende landen en een overzicht van aankomende internationale trainingen.

Terug naar het overzicht