‘We weten dat je samen veel meer bereikt’

Onze
missie

Onze organisatieonderdelen

De Forensische Zorgspecialisten levert kennis en diensten in de forensische zorg. Onze organisatie bestaat uit twee onderdelen: de Waag en de Van der Hoeven Kliniek.

De Van der Hoeven Kliniek

De Van der Hoeven Kliniek is een centrum voor klinische forensische psychiatrie. In de Van der Hoeven Kliniek leren patiënten met een tbs-maatregel en een civielrechtelijke maatregel hoe ze op een verantwoordelijke manier kunnen leven. Veilig voor een ander en voor zichzelf. De behandeling van de Van der Hoeven Kliniek richt zich op het verminderen van de kans op terugval (recidive) van patiënten. De kliniek biedt zorg op maat. Dat betekent dat er wordt behandeld waar dat mogelijk is, en begrensd waar dat nodig is. De kliniek werkt intensief samen met ketenpartners. De kliniek hanteert een multidisciplinaire benadering. De behandelingen zijn wetenschappelijk onderbouwd en evidencebased.

De Waag

De Waag is het grootste centrum voor ambulante forensische geestelijke gezondheidszorg (ggz) in Nederland. De Waag biedt gespecialiseerde zorg voor mensen met grensoverschrijdend of strafbaar gedrag. De Waag heeft behandelingen voor jongeren (12 tot en met 23 jaar) met gedragsproblemen en voor volwassenen met agressieproblemen, problemen rondom huiselijk geweld of seksueel grensoverschrijdend gedrag. De redenen waarom mensen naar de Waag komen, zijn heel verschillend. Sommige mensen komen vrijwillig, anderen worden doorverwezen. Bijvoorbeeld door de huisarts, door politie of justitie. In alle behandelingen van de Waag wordt gewerkt aan het voorkomen van grensoverschrijdend of strafbaar gedrag.