De Forensische Polikliniek Kindermishandeling

Sluiting per 1 maart 2017

Met ingang van 1 maart 2017 is de FPKM gesloten. Voor verzoeken voor letselonderzoek bij vermoeden van mishandeling of misbruik bij 0-18-jarigen kunnen verwijzers contact opnemen met Veilig Thuis in hun gemeente. Veilig Thuis is te bereiken via het telefoonnummer 0800–2000.

De periode van 1 maart tot en met 1 mei gebruiken wij om tot een zorgvuldige afwikkeling van het werk te komen.

De sluiting van de FPKM heeft geen gevolgen voor de lopende opleiding Forensische Verpleegkunde. Momenteel wordt onderzocht of de opleiding elders ondergebracht kan worden.