De Van der Hoeven Kliniek

De Van der Hoeven Kliniek is een centrum voor klinische forensische psychiatrie. In de Van der Hoeven Kliniek leren patiënten met een tbs-maatregel en civielrechtelijke maatregel hoe ze op een verantwoordelijke manier kunnen leven. Veilig voor een ander en voor zichzelf. De behandeling van de Van der Hoeven Kliniek richt zich op het verminderen van de kans op terugval (recidive) van patiënten. De kliniek biedt zorg op maat. Dat betekent dat er wordt behandeld waar dat mogelijk is, en begrensd waar dat nodig is. De kliniek werkt intensief samen met ketenpartners.

De kliniek hanteert een multidisciplinaire benadering. De behandelingen zijn wetenschappelijk onderbouwd en evidencebased. De kliniek heeft twee locaties (Willem Dreeslaan en de Wierde) in Utrecht en één locatie (de Voorde) in Amersfoort.

Samenleving binnen de muren

Het is de bedoeling dat patiënten van de kliniek uiteindelijk terugkeren in de samenleving. Daarom bootst de kliniek de samenleving zoveel mogelijk na. Binnen de muren bestaat een maatschappij waar patiënten verantwoordelijkheid leren dragen voor hun eigen veiligheid, de veiligheid van andere patiënten en die van de medewerkers.

Risicofactoren

Met een risicotaxatie brengen we gestructureerd en gestandaardiseerd de risico’s van een patiënt in kaart, met het doel om deze risico’s vervolgens te verminderen. De kliniek introduceerde internationaal gestandaardiseerde instrumenten voor risicotaxatie in Nederland; daarnaast ontwikkelt de kliniek ook zelf instrumenten. Onze methode wordt inmiddels door meerdere klinieken in Nederland gebruikt.

Beschermende factoren

Naast de risicofactoren brengen de behandelaars van de Van der Hoeven Kliniek ook de beschermende factoren in kaart. Dat zijn factoren die risico’s verlagen, zoals het hebben van een stabiel netwerk van familie en vrienden, het volgen van een opleiding of het hebben van een relatie. Voor het inzetten van beschermende factoren ontwikkelde de kliniek een instrument: de SAPROF (Structured Assessment of PROtective Factors for violence risk). Deze methode is inmiddels in elf talen vertaald.

Het Risk-Need-Responsivity-model

De behandelaars van de Van der Hoeven Kliniek werken vanuit het Risk-Need-Responsivity-model (RNR), het internationaal leidende model voor forensische zorg. Belangrijk daarbij is dat de intensiteit van de behandeling wordt afgestemd op het recidiverisico van de pleger. De behandelaars sluiten altijd aan bij de mogelijkheden van de patiënt.

Ga naar de website van de Van der Hoeven Kliniek