Feiten en cijfers

In ons jaarverslag 2018 vind je onze feiten en cijfers. Uit het jaarverslag 2018 blijkt dat de Waag in totaal 8707 cliënten heeft behandeld vorig jaar. Bij de Van der Hoeven Kliniek waren in 2018 gemiddeld 171 tbs-patiënten in behandeling en bij de Kliniek Intensieve Behandeling (KIB) 57 patiënten.

Onze organisatie is gegroeid van 907 medewerkers in 2017 naar 970 medewerkers in 2018; een stijging van 7%. Er waren ook 208 nieuwe medewerkers. Tegenover een opvallend grote instroom van 208 medewerkers (171,6 fte) in 2018 – in 2017 waren dat er 154 (132,1 fte) - stond een uitstroom van 145 medewerkers (121,2 fte). Op de eerste plaats hangt deze toenemende instroom samen met groei – zo zijn er nieuwe afdelingen geopend in de Van der Hoeven Kliniek. Daarnaast is er sprake van personeelsverloop vanwege een gunstige arbeidsmarkt en van een inhaalslag: vacatures die in 2017 open bleven staan, werden in 2018 alsnog vervuld. Ons ziekteverzuim was lager dan het landelijk gemiddelde.

De Raad van Toezicht (RvT) van De Forensische Zorgspecialisten publiceert jaarlijks haar jaarverslag. Klik hier om het RvT jaarverslag 2018 te downloaden.

Jaarverslag 2018
De jaarcijfers van de onderdelen van De Forensische Zorgspecialisten lees je in ons Jaarverslag 2018.

Eerdere edities:
Nieuwe Perspectieven - 2017
Op eigen kracht vooruit! - 2016
Jaarpres(en)tatie: 'Kwaliteit van zorg' - 2015
Toekomstgericht werken: de beste condities creëren - 2014
Perspectief bieden - 2013
Resultaten laten spreken - 2012