Milieu & Duurzaamheid

De Van der Hoeven Kliniek heeft in oktober 2018 samen met acht Utrechtse zorginstellingen, het Milieuplatform Zorg en de gemeente Utrecht een samenwerkingsovereenkomst getekend waarmee zij hun verantwoordelijkheid nemen om bij te dragen een aan klimaat neutrale stad. Afgelopen oktober is ook de tweede versie van de Green Deal ‘Op weg naar duurzame zorg’ ondertekend. 

Duurzame zorg

Als Van der Hoeven Kliniek willen we onze milieuprestatie verbeteren én nemen we onze verantwoordelijkheid om invulling te geven aan de ambitie van de gemeente Utrecht om:

  • In 2030 klimaatneutraal te zijn.
  • In 2020 30% minder Co2 uit te stoten ten opzichte van 2015. 
  • 20% van de energie die verbruikt wordt duurzaam op te wekken. 

Doel

De Van der Hoeven Kliniek is grootverbruiker van energie, water, voedsel en grondstoffen en onze bedrijfsvoering levert belasting op voor het milieu. Deze belasting willen we beperken door te streven naar een duurzame bedrijfsvoering.

Concreet betekent dit voor ons het volgende:

  1. In november 2017 hebben we het Bronzen niveau van de Milieuthermometer Zorg behaald. Daarmee is vastgesteld dat we voldoen aan het wettelijk minimum.
  2. In mei 2019 hebben we het Zilveren niveau behaald. Daarmee gaan we een stapje verder dan het wettelijk minimum op het gebied van energiebesparing. Het onderwerp duurzaam inkopen krijgt daardoor meer aandacht. 
  3. De plannen gelden voor de panden van de Van der Hoeven Kliniek in Utrecht, locatie de Voorde in Amersfoort, en de Waag Utrecht.


Klik hier voor de CO2 footprint van de locaties aan de Willem Dreeslaan en de Oudlaan (de Wierde) in Utrecht
Klik hier voor de CO2 footprint van onze locatie de Voorde in Amersfoort.