Onze missie

Leef. Veilig. Samen. Dat is onze missie. De Forensische Zorgspecialisten biedt oplossingen voor een veiligere samenleving. Dat doen we onder andere door het aanbieden van behandelingen voor mensen met strafbaar gedrag en mensen die een gevaar voor zichzelf of anderen zijn.

Daarnaast investeren we in onderzoek, diagnostiek, preventie, behandeling en re-integratie. We werken klinisch en poliklinisch. Onze afdeling Onderzoek ontwikkelt internationaal toonaangevende instrumenten.

Voortouw in vernieuwing

We geloven in samenwerking en overleg. Daarbij zijn we voorstander van openheid over onze prestaties. We werken daar zelf hard aan door een heldere registratie. We nemen ook graag het voortouw in vernieuwingen, bijvoorbeeld door in te zetten op transparantie van de forensische zorgsector en op het delen van best practices in onze sector.

Onze onderdelen

De Forensische Zorgspecialisten bestaat uit:

  1. Van der Hoeven Kliniek
  2. de Waag


De Forensische Zorgspecialisten onderschrijft de Governancecode zorg 2017.

Manifesto De Forensische Zorgspecialisten