Met wie werken wij samen?

De Forensische Zorgspecialisten werkt samen met vele organisaties en instanties, waaronder justitie, politie, penitentiaire inrichtingen, de reclassering, verschillende gemeenten, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (ggz) en instellingen voor beschermde woonvormen.

Om de best mogelijke zorg te kunnen waarborgen, zijn wij altijd op zoek naar nieuwe samenwerkingspartners. Sinds de transitie jeugdzorg levert ons organisatieonderdeel de Waag bijvoorbeeld jeugdzorg aan bijna tweehonderd gemeenten.

Verder staan wij voor een nauwe verbinding tussen onderzoek en behandelen. Wij werken samen met universiteiten, onderzoeksbureaus en andere forensische instellingen. Een groot aantal hoogleraren, promovendi en behandelaars neemt deel aan uiteenlopende onderzoeksprojecten bij de Waag en de Van der Hoeven Kliniek.