Leef. Veilig. Samen.


De Forensische Zorgspecialisten (voorheen de Van der Hoeven Stichting) biedt menselijke oplossingen voor een veiliger samenleving. Hiervoor leveren we een breed palet aan kennis en diensten in de forensische zorg. We respecteren ieders unieke geschiedenis en geloven in menselijke groei. Van daaruit werken we aan een maatschappij waar iedereen zich goed en veilig voelt.
Jaarpres(en)tatie 2014


De jaarpres(en)tatie 2014 is gepubliceerd met als thema ‘Toekomstgericht werken: de beste condities creëren’. Het jaar 2014 stond voor De Forensische Zorgspecialisten voornamelijk in het teken van de voorbereidingen op 2015: voor de Van der Hoeven Kliniek waren dit de voorbereidingen op de renovatie, en de Forensische Polikliniek Kindermishandeling en de Waag hebben zich voorbereid op de transitie jeugdzorg die per 1 januari 2015 is geëffectueerd. Lees verder.

.


Organisatieonderdelen De Forensische Zorgspecialisten


De Forensische Zorgspecialisten bestaat uit verschillende organisatieonderdelen. De Waag; polikliniek voor ambulante forensische zorg, De van der Hoeven Kliniek; centrum voor klinische forensische psychiatrie en de Forensische Polikliniek Kindermishandeling waar forensisch-medisch onderzoek bij kinderen bij vermoedens van kindermishandeling plaats vindt.

Werken bij De Forensische Zorgspecialisten? We zijn een organisatie van mensen voor mensen. We weten dat je samen meer bereikt en geloven in mede- en samenwerking. Lees verder 
De Forensische Zorgspecialisten

De Forensische Zorgspecialisten biedt menselijke oplossingen voor een veiliger samenleving. Hiervoor leveren we een breed palet aan kennis en diensten in de forensische zorg. We respecteren ieders eigen unieke geschiedenis en geloven in menselijke groei. Van daaruit werken we aan een maatschappij waar iedereen zich goed en veilig voelt.

Iedere website is verplicht te informeren over het gebruik van cookies. Deze website maakt uitsluitend gebruik van cookies voor webstatistieken.


De Forensische Zorgspecialisten
Willem Dreeslaan 2
3515 GB Utrecht
Postbus 174
3500 AD Utrecht
Tel: +31 (0)30 - 275 82 75
Fax: +31 (0)30 - 275 82 00
ln.netsilaicepsgrozehcsisnerofedMAPS@ofni