‘Goede Reactie Is Preventie’ (GRIP) app

Doelstelling/onderwerp

Het ontwikkelen van een app voor effectieve zorg binnen handbereik (KFZ call).

De Waag heeft – met subsidie van KFZ - in samenwerking met app-bouwer Mediamoose (gevestigd in Alkmaar) de GRIP-app ontwikkelt. GRIP staat voor Goede Reactie is Preventie. De GRIP-app is gemaakt voor mensen met agressieproblemen die te laat in de gaten dat de spanning of boosheid te hoog oploopt. Ze zijn dan vaak onvoldoende in staat om zich te beheersen.

In de forensische zorg zien wij veel cliënten met agressieproblemen. Gesprekken in de behandelkamer kunnen dan onvoldoende zijn om hun stress en boosheid op tijd te signaleren en te hanteren. De GRIP-app biedt de mogelijkheid om in hun eigen omgeving (just in place) en in de situatie waarin zij stress of boosheid ervaren (just in time) te leren omgaan met spanningen en boosheid.

Dat doet de GRIP-app op twee manieren:

  • In de eerste plaats is de app gericht op het signaleren en herkennen van spanning en boosheid
  • En in de tweede plaats biedt de app de mogelijkheid om door het doen van oefeningen of door het spelen van een spelletje de spanning en boosheid te laten zakken

De mate van stress wordt gemeten met een hartslagsensor die in een borstband of polsband zit. Ook het stemvolume wordt met de app gemeten. Dat gebeurt via de microfoon van de smartphone. De GRIP-app geeft een signaal af als bijvoorbeeld de stress of boosheid oploopt. De cliënt kan er voor kiezen om een ontspanningsoefening of een spelletje te doen of als er niets aan de hand is kan hij aangeven dat het oké is. Bijzonder van de GRIP-app is ook de time-out functionaliteit. Deze functie kan ook helemaal op maat worden ingericht, bijvoorbeeld door persoonlijke teksten of een foto op te nemen die de cliënt kunnen motiveren om zich te beheersen.

De behandelaar heeft de mogelijkheid om via het behandelarendashboard bij te houden wanneer er een signaal is gegeven en wat de cliënt daarmee heeft gedaan. Deze informatie kan in de behandelkamer besproken worden met de cliënt. Via het dashboard kan de behandelaar ook oefeningen beschikbaar maken voor de app plaatsen die voor de cliënt het beste werken. Zo krijgt de cliënt dus op zijn smartphone een speciaal voor hem ingerichte GRIP-app. Om gebruik te kunnen maken van het dashboard is het nodig om bij Mediamoose een abonnement af te sluiten. Dit is aan te raden omdat de GRIP-app in combinatie kan worden gebruikt met de informatie over hoe cliënten zijn omgegaan met signalen van stress of boosheid. 

De GRIP-app is in twee pilots getest bij cliënten en behandelaren. Cliënten en behandelaren waren over het algemeen positief. Cliënten gaven onder andere aan dat de app helpt om zich meer bewust te worden van hun eigen stress en/of terugkerende situaties die stress oproepen en dat het structureel doen van oefeningen (ca. 5 dagen) leidt tot een vermindering van oplopende spanningen. Behandelaren gaven onder andere aan dat de app cliënten helpt om zich bewuster te worden van stress, maar ook van andere lichamelijke prikkels zoals onrust, impulsiviteit en verschillende emoties en dat de app stimuleert tot het actief doen van oefeningen en het verminderen van chronische stress.  

De GRIP-app is binnenkort beschikbaar in de App-Store voor gebruik op de iPhones en wordt momenteel ontwikkeld voor de Android-toestellen. Om de GRIP-app en het dashboard te kunnen gebruiken is geen training nodig. Ter ondersteuning van het gebruik van de GRIP-app zijn binnenkort de volgende documenten beschikbaar op de KFZ-website (www.kfz.nl):

  • Theoretische en technische handleiding
  • Gebruikershandleiding voor iOS smartphones
  • Implementatie monitor
  • FactSheet

Onderzoekspopulatie

Mannen/vrouwen, volwassenen, ambulant, agressie.

Methodologie/instrumenten

De GRIP-app bestaat onder andere uit een biofeedbacksysteem om zicht te krijgen op het stressniveau en de mate van boosheid. Daarnaast biedt de app een toolbox bestaande uit oefeningen/games om stress te reduceren en impulsen te leren.

Betrokkenen DFZS

Joan van Horn (contactpersoon), Larissa Hoogsteder.

In samenwerking met

Mediamoose.

Keywords

Ambulante Forensische ggz, Agressie, mHealth


Terug naar overzicht

Joan van Horn

Dr. Joan van Horn

Opleiding

Psycholoog (arbeids- en organisatiepsychologie); in 2002 gepromoveerd op stress en burn-out bij docenten en sinds 2003 werkzaam bij de Waag.

Expertise

Effectiviteit van interventies, eHealth, mHealth, risicotaxatie, recidive

Primaire projecten

Links

Researchgate
LinkedIn

Contact

jvanhorn@dfzs.nl