Opleidingen en trainingen van de Forensische Academie

De Forensische Academie biedt toonaangevende opleidingen en trainingen op het gebied van forensische zorg. De nadruk ligt daarbij op risicotaxatie en risicomanagement. De opleidingen zijn een directe vertaling van de kennis en ervaring van de onderzoekers en behandelaren van De Forensische Zorgspecialisten, en worden voortdurend geactualiseerd. De Forensische Academie is een structurele samenwerking tussen De Forensische Zorgspecialisten en de RINO Groep.

Actueel, samenhangend en compleet opleidingsaanbod

De Forensische Academie maakt het onderzoek en de praktijkervaring van De Forensische Zorgspecialisten toegankelijk voor professionals in de forensische zorg, de reguliere geestelijke gezondheidszorg, de jeugdzorg en verwante vakgebieden. De ervaringsgerichte trainingen, opleidingen en congressen sluiten aan op de praktijk en worden voortdurend verder ontwikkeld op basis van actuele en wetenschappelijke ontwikkelingen.

Opleidingen en trainingen in risicotaxatie en risicomanagement

In een belangrijk deel van de opleidingen en trainingen van de Forensische Academie staan risicotaxatie en risicomanagement centraal. Het gaat daarbij om het opdoen van kennis en vaardigheden om risicotaxatieinstrumenten te gebruiken: welke instrumenten je gebruikt, en vooral ook hoe je die instrumenten op de juiste manier gebruikt. Deze instrumenten zijn niet alleen voor de forensische zorg relevant. Ook in de reguliere geestelijke gezondheidszorg hebben ze hun effectiviteit bewezen. De opleidingen en trainingen van de Forensische Academie zijn daarom ook voor professionals uit verwante vakgebieden interessant.

Andere opleidingen en trainingen

Het opleidingsaanbod van de Forensische Academie is breed. Zo zijn er bijvoorbeeld ook opleidingen en trainingen op het vlak van motiverende gesprekstechnieken, diagnostiek of het signaleren van seksueel misbruik. Het volledige aanbod van de Forensische Academie is te vinden op de website van de RINO Groep. De Forensische Academie is een voortzetting van de activiteiten van Forum Educatief, dat tot mei 2013 het opleidingscentrum van De Forensische Zorgspecialisten was.