De Forensische Zorgspecialisten werkt samen met universiteiten en hogescholen

De Forensische Zorgspecialisten werkt samen met onder andere de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Vrije Universiteit (VU). Onderzoekers van De Forensische Zorgspecialisten verzorgen daar onderwijs en promovendi, en onderzoekers van beide universiteiten verrichten bij ons (promotie)onderzoek. Onze onderzoekers geven ook gastcolleges op verschillende hogescholen. Daarnaast werken zij internationaal samen met toonaangevende wetenschappers, en spreken zij op (internationale) congressen of geven daar workshops of lezingen. Studenten van verschillende universiteiten en hogescholen lopen bij ons (onderzoeks)stages.

Universiteiten

Jan Hendriks van de Waag is bijzonder hoogleraar forensische orthopedagogische diagnostiek aan de UvA, en hoogleraar forensische psychiatrie en psychologie aan de VU. Daarnaast werkt De Forensische Zorgspecialisten ook samen met de Universiteit Maastricht. Onze medewerkers verzorgen colleges, onder andere op het gebied van forensische orthopedagogiek, behandeling van jeugdige zedendelinquenten en het verschil tussen mannen en vrouwen bij behandelingen. Verschillende promovendi verrichten hun promotieonderzoek bij De Forensische Zorgspecialisten of onderdelen daarvan. Deze onderzoeken richten zich bijvoorbeeld op de effectiviteit van behandelingen, recidive en risicotaxatieinstrumenten. Masterstudenten van verschillende universiteiten, waaronder de UvA, de VU, de Universiteit Utrecht, de Universiteit Leiden en de Universiteit Maastricht, lopen onderzoeksstages bij De Forensische Zorgspecialisten. Een aantal van deze masterstudenten vindt na afronding van hun studie bij ons een baan.

Hogescholen

Onze medewerkers geven met enige regelmaat gastcolleges aan hogescholen, met name bij hbo-opleidingen op het gebied van sociaalpedagogische hulpverlening, en maatschappelijk werk en dienstverlening. Stagiairs van hogescholen lopen stage bij de leefgroepen van de Van der Hoeven Kliniek. Zij verrichten in het kader van hun stage ook een onderzoek.