Klachten

De behandelaars werkzaam voor de onderdelen (de Waag en de Van der Hoeven Kliniek) van De Forensische Zorgspecialisten doen hun best om een behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat jij als cliënt een klacht hebt over jouw bejegening of behandeling. Onder een klacht wordt in dit verband verstaan: ‘Een uiting van onvrede van of namens een cliënt over de zorg- en/of dienstverlening door De Forensische Zorgspecialisten of door voor De Forensische Zorgspecialisten werkzame personen jegens een cliënt.’

Mocht je een klacht willen indienen, dan kun je daarover meer informatie vinden in het klachtenreglement. Klik hier om het klachtenreglement te downloaden.

Het adres voor klachten op grond van de wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Jeugdwet is:

Postbusnummer 16005
3500 DA Utrecht.

Het adres voor overige klachten is:

Postbusnummer 174
3500 AD Utrecht

Of per e-mail: klachtenfunctionaris@dfzs.nl.