Onderzoeksprojecten

De Forensische Zorgspecialisten hebben een duidelijke focus op innovatie en kwaliteit. Daarom zetten we sterk in op expertiseontwikkeling en onderzoek. De focus van de afdeling onderzoek ligt op onderzoeksprojecten die van direct belang zijn voor de behandelpraktijk. Daarnaast zoeken we in onze bezigheden graag naar samenwerking en aansluiting met het forensische veld.

 • Impact of treatment of ADHD on intimate partner violence (ITAP)

  Het onderzoeken van de impact die het diagnosticeren en behandelen van ADHD heeft op het effect van de behandeling van huiselijk geweld problematiek.

  Lees meer

 • EMDR-behandeling bij exhibitionisten

  Kan de deviante opwinding die exhibitionisten ervaren bij het plegen van hun delicten behandeld worden door middel van EMDR? Werkt een dergelijke behandeling beter dan de gebruikelijke cognitieve gedragstherapie?

  Lees meer

 • Vrouwen van partnergeweldplegers

  In kaart brengen van de psychopathologie van vrouwen van partnergeweldplegers ten behoeve van een passend(er) behandelaanbod (KFZ call).

  Lees meer

 • Risicotaxatie-instrument voor de Ambulante Forensische GGZ (RAF GGZ)

  Onderzoeken psychometrische eigenschappen risicotaxatie.

  Lees meer

 • Werkrelatie in de forensische ambulante ggz

  De werkrelatie tussen cliënt en therapeut is een belangrijk middel om tot gunstige uitkomsten te komen. In dit onderzoek wordt bekeken wat invloed heeft op deze werkrelatie.

  Lees meer

 • VragenlijstPakket Zeden (VPZ)

  Onderzoek naar kenmerken van de ambulante zedenpopulatie en psychometrische eigenschappen van diverse zelf-rapportage-instrumenten.

  Lees meer

 • Netwerkanalyse van de Static-99R

  Door middel van een netwerkanalyse worden de unieke onderlinge relaties tussen de individuele factoren van de Static-99R weergegeven evenals de unieke relatie tussen de individuele factoren en recidive.

  Lees meer

 • ‘Goede Reactie Is Preventie’ (GRIP) app

  Het ontwikkelen van een app voor effectieve zorg binnen handbereik (KFZ call).

  Lees meer

 • Forensische Klachtenlijst (FKL)

  Ontwikkelen en valideren van een breed spectrum klachtenlijst om de meest voorkomende klachten/problemen te monitoren bij volwassen cliënten in Ambulante Forensische zorg.

  Lees meer