Onderzoeksprojecten

De Forensische Zorgspecialisten hebben een duidelijke focus op innovatie en kwaliteit. Daarom zetten we sterk in op expertiseontwikkeling en onderzoek. De focus van de afdeling onderzoek ligt op wetenschappelijk onderzoek dat van direct belang is voor de behandelpraktijk.

We zoeken bij onze onderzoeken steeds naar samenwerking en aansluiting met het forensische veld. Onze onderzoeksprojecten vallen uiteen in projecten op het gebied van volwassenen en projecten op het gebied van jeugd.

Onderzoeksprojecten volwassenen

We geven een overzicht van onze onderzoeksprojecten volwassenen. We richten ons onder meer op het ontwikkelen en onderzoeken van risicotaxatie-instrumenten voor risicofactoren en beschermende factoren, het aantonen van de effectiviteit van onze behandelingen en verdieping van kennis op gebied van verschillende specifieke groepen.
Lees meer over onze onderzoeksprojecten volwassenen.

Onderzoeksprojecten jeugd

We geven een overzicht van onze onderzoeksprojecten jeugd. We richten ons onder meer op het ontwikkelen en onderzoeken van risicotaxatie-instrumenten voor risicofactoren en beschermende factoren, het aantonen van de effectiviteit van onze behandelingen en verdieping van kennis op gebied van verschillende specifieke groepen.
Lees meer over onze onderzoeksprojecten jeugd