Psychopathie: diagnostiek en relationeel gedrag

Doelstelling/onderwerp

De doelstelling van dit onderzoek is tweeledig:

(1) De normering en validatie van instrumenten voor de meting van psychopathische persoonlijkheidstrekken;

(2) Inzichten verkrijgen in het interpersoonlijk gedrag van personen met psychopathische trekken en het effect van hun gedrag op hun omgeving.

Onderzoekspopulatie

Forensische psychiatrie, gedetineerden, algemene populatie, mannen/vrouwen, volwassenen

Methodologie/instrumenten

(1) Normering en/of validatie van:
*Self-Report Psychopathy Scale 4 (SRP 4; Paulhus, Neumann, & Hare, 2016)
*Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R; Hare, 2003)
*Triarchic Psychopathy Measure (TriPM; Patrick, 2010)

(2) Enquête bevragingen bij koppels uit de forensische en algemene populatie die naar het relationeel functioneren en de aanwezigheid van psychopathische trekken bij de partners peilen.

Betrokkenen DFZS

Kasia Uzieblo

Referenties/Links

Uzieblo, K. (2020). Hoe herken je een psychopaat? Video en podcast van de Universiteit van Vlaanderen.

Uzieblo, K., & Smid, W.J. (2020). Waarom we het vaak mis hebben over psychopathie. De Psycholoog, 3, 10-21.

Roy, S., Vize, C., Uzieblo, K., van Dongen, J.D.M., Miller, J., Lynam, D., Brazil, I., Yoon, D., Mokros, A., Gray, N.S., Snowden, R., & Neumann, C.S. (2020). Triarchic or septarchic? Uncovering the Triarchic Psychopathy Measure’s (TriPM) structure. Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment. Advance online publication.

Gordts, S., Uzieblo, K., Neumann, C., Van den Bussche, E., & Rossi, G. (2017). Validity of the Self-Report Psychopathy Scales (SRP-III Full and Short Versions) in a Community Sample. Assessment, 24(3), 308–325.

Verschuere, B., Uzieblo, K., De Schryver, M., Douma, H., Onraedt, T., & Crombez, G. (2014). The inverse relation between psychopathy and faking good: not response bias, but true variance in psychopathic personality. The journal of Forensic Psychiatry & Psychology, 25(6), 705-713.

Uzieblo, K., Verschuere, B., Jelicic, M., Rossi, G., Maesschalck, C., & Crombez, G. (2010). PPI-R: Vragenlijst voor psychopathische persoonlijkheidstrekken. Een handleiding. Amsterdam, Nederland: Hogrefe.

Uzieblo, K., Verschuere, B., van den Bussche, E., & Crombez, G. (2010). The Validity of the Psychopathic Personality Inventory-Revised in a Community Sample. Assessment, 17(3), 334–346.

Keywords

Psychopathie, assessment, zelfrapportage, forensische psychodiagnostiek, relationeel gedrag
Terug naar overzicht

Kasia Uzieblo

Prof. dr. Kasia Uzieblo

Opleiding

Psycholoog (klinische psychologie); in 2008 aan de Universiteit Gent (België) gepromoveerd op 'Emotional processing in psychopathy: An experimental analysis'. Sinds 2018 werkzaam bij de Van der Hoeven kliniek. Daarnaast sinds 2020 werkzaam als professor criminologische en forensische psychologie bij het departement Criminologie aan de Vrije Universiteit Brussel (België). Voert deskundigenonderzoek uit in kader van strafzaken (België).

Expertise

Psychopathie, forensische psychodiagnostiek (incl. risicotaxatie), afwijkende seksuele interesses en gedragingen (o.a. pedofilie), huiselijk geweld

Primaire projecten

Links

Contact