‘Wij werken aan een samenleving waarin iedereen zich goed en veilig voelt’

Onze
missie

Maak kennis met De Forensische Zorgspecialisten

Meer over De Forensische Zorgspecialisten?

DFZS leveren kennis en diensten in de forensische zorg. Wij werken aan een samenleving waarin iedereen zich goed en veilig voelt. Onze organisatie bestaat uit twee onderdelen: de Waag en de Van der Hoeven Kliniek.

Lees meer

Onze geschiedenis

De geschiedenis van de Forensische Zorgspecialisten gaat ver terug. De Van der Hoeven Kliniek - een van onze organisatieonderdelen - bestaat al sinds 1955. Deze kliniek komt voort uit een van de oudste psychiatrische instellingen van Nederland, de Willem Arntsz Stichting.

Lees meer

Onze missie

Leef. Veilig. Samen. Dat is onze missie. De Forensische Zorgspecialisten biedt oplossingen voor een veiligere samenleving. Dat doen we onder andere door het aanbieden van behandelingen voor mensen met strafbaar gedrag en mensen die een gevaar voor zichzelf of anderen zijn.

Lees meer

Onze feiten en cijfers

In 2019 hebben wij hard gewerkt aan onze missie: leef! Veilig! Samen! Zo opende er een tweede afdeling van de Klinische Kortdurende Behandeling (KKB) voor zedenplegers zonder tbs in de Van der Hoeven Kliniek. Bij de Waag werd de doorontwikkeling van het zorgprogramma Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag afgerond.

Lees meer

Met wie werken wij samen?

De Forensische Zorgspecialisten werkt samen met vele organisaties en instanties, waaronder justitie, politie, penitentiaire inrichtingen, de reclassering, verschillende gemeenten, ggz-instellingen en instellingen voor beschermde woonvormen.

Lees meer

Aandacht voor slachtoffers

Bij De Forensische Zorgspecialisten is slachtofferbeleid een belangrijk onderwerp. Daarom onderhouden we nauw contact met slachtoffer- en lotgenotenorganisaties. Alle behandelingen van de Waag en de Van der Hoeven Kliniek richten zich op het vergroten van de maatschappelijke veiligheid. En daarmee op het voorkomen van nieuwe slachtoffers.

Lees meer

Veelgestelde vragen