De Waag

De Waag is het grootste centrum voor ambulante forensische geestelijke gezondheidszorg (ggz) in Nederland. De Waag biedt gespecialiseerde zorg voor mensen met grensoverschrijdend of strafbaar gedrag. De Waag heeft behandelingen voor jongeren met gedragsproblemen en volwassenen met agressieproblemen, problemen rondom huiselijk geweld of seksueel grensoverschrijdend gedrag. De redenen waarom mensen naar de Waag komen zijn heel verschillend. Sommige mensen komen vrijwillig, anderen worden doorverwezen. Bijvoorbeeld door de huisarts, door politie of justitie. In alle behandelingen van de Waag wordt gewerkt aan het voorkomen van grensoverschrijdend of strafbaar gedrag.

De behandelaars van de Waag leveren maatwerk voor elke cliënt. Ze zetten de nieuwste en effectiefste evidencebased behandelmethoden in en werken intensief samen met ketenpartners.

Aansluiten bij motivatie en leerstijl cliënt

De behandelaars van de Waag werken vanuit het Risk-Need-Responsivity-model (RNR), het internationaal leidende model voor forensische zorg. Daarbij wordt de intensiteit van de behandeling afgestemd op het recidiverisico van de pleger. Als het nodig is, besteden de behandelaars ook aandacht aan het problematisch gebruik van middelen zoals drugs en alcohol. De behandelaars sluiten altijd aan bij de mogelijkheden van de cliënt.

Bijzondere doelgroepen

Het aansluiten bij de mogelijkheden van de cliënt betekent ook dat de Waag de behandelmethodes toespitst op bijzondere doelgroepen. Bijvoorbeeld op cliënten met een licht verstandelijke beperking of jongvolwassen veelplegers. Daarbij houden de behandelaren ook rekening met de culturele normen en waarden van cliënten.

Vestigingen

De Waag heeft twaalf vestigingen die zijn verspreid over de Randstad en Midden-Nederland.

Ga naar de website van de Waag